Vernieuwde website

23 januari 2014

De wereld om ons heen is volop in verandering en wij veranderen mee. Dit is onder andere zichtbaar via onze nieuwe website. Wij willen u zoveel mogelijk laten profiteren van onze kennis en ervaring op het platteland in Oost-Nederland. Vanuit die optiek kunt u op de nieuwe site al na één muisklik zien bij welke projecten wij betrokken zijn waar het gaat om leefbaarheid en plattelandseconomie. Ook nieuw is de koppeling met onze activiteiten op Twitter en Facebook.

Echter, net zoals het gaat met veranderingen in zijn algemeenheid, is ook een nieuwe website nooit klaar.  De basis is weliswaar nu gelegd, we blijven de site het komende jaar verder doorontwikkelen. Wij houden ons daarom aanbevolen voor verbeteringen. Uw opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten