Verkenning Paaschberg in De Lutte ontvangt voucher van 10.000 euro

8 juli 2013

De provincie Overijssel, Waterschap Regge en Dinkel en de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal investeren gezamenlijk 15 miljoen euro in gebiedsontwikkeling in de regio Noordoost-Twente. Hiervoor stellen zij vouchers ter waarde van 10.000 euro beschikbaar aan ondernemers die innovatieve plannen hebben, maar deze omwille van tijd, kennis of geld moeilijk kunnen realiseren. Op 7 juli 2013 reikte Ineke Bakker, gedeputeerde van de provincie Overijssel, de eerste drie vouchers uit. Een van de vouchers ging naar de pilot Verkenning Paaschberg in De Lutte, waarin Stimuland nauw optrekt met Natuurmonumenten en LTO Noord - afdeling Losser.


Deze pilot is een eerste verkenning gericht op de mogelijkheden voor ondernemen met natuur en het nieuwe ondernemen c.q. het nieuwe boeren. Vanuit deze eerste verkenning wordt er met en voor het betreffende gebied een concreet uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan richt zich op het versterken van de landbouwstructuur, het realiseren van de opgaven met betrekking tot natuur, water en landschap (Natura 2000) en het ontwikkelen en versterken van een nieuwe economische drager. Uiteindelijk resulteert deze eerste verkenning in een helder beeld van de opgaven in het gebied en de betekenis voor de betreffende bedrijven.

Ondernemers en beheerders worden betrokken bij de opgave en gaan gezamenlijk aan de slag met een eigen uitvoeringsproject. Daarnaast zal er een voorstel gedaan worden voor een concreet kleinschalig uitvoeringsplan gericht op vrijwillige kavelruil, het realiseren van kansen en ruimte voor opgaven met betrekking tot natuur, water en landschap en op versterking door samen te werken en het ontwikkelen van verdienmodellen.


« Bekijk alle nieuwsberichten