Veel interesse voor demonstraties rijenbemesting georganiseerd vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’

26 mei 2015

Het verminderen van de belasting van grondwater vraagt aan agrariërs om efficiënt gebruik te maken van meststoffen en de nutriëntenbenutting te verhogen. Eén van de mogelijkheden daartoe is een betere plaatsing van de meststoffen via rijenbemesting. Dat was de aanleiding voor ons om in april en mei samen met andere projectpartners vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’ een tweetal demonstraties over rijenbemesting te organiseren.

De machines waarmee de demonstraties uitgevoerd werden, kunnen in een werkgang oppervlakkig woelen, met een tussenruimte van 15 cm mest aan weerszijden van de maïsrij plaatsen en de grond weer aandrukken met een vorenpakker. Hiermee kan de loonwerker naar verwachting in veel verschillende omstandigheden uit de voeten. Ook in situaties dat het land er nog niet zo mooi bij ligt als misschien wenselijk is.

Op de centimeter nauwkeurig
Zaaien gebeurt twee of drie dagen na het bemesten. Dat geeft het beste resultaat en voorkomt verbranding. Het bemesten en zaaien gaat dus in twee werkgangen. Door de toepassing van GPS wordt er op de centimeter nauwkeurig gewerkt. En dat is belangrijk want doordat er door de gebruiksnormen minder mest geplaatst mag worden, wil je de mest die beschikbaar is, zo goed mogelijk benutten en dus dicht bij de plant plaatsen.

Onderzoek
In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar rijenbemesting met stikstof en fosfaat. De resultaten daarvan zijn positief. Stikstof wordt veel beter benut door het maïsgewas. Hierdoor volstaat een lagere drijfmestgift in de maïs. De drijfmest die uitgespaard wordt in de maïs komt uitstekend tot zijn recht in grasland waar de stikstofbehoefte hoog is.

Bekijk het filmpje
Er was veel belangstelling voor de demonstraties. De aanwezigen stelden veel vragen over de techniek en over het principe van drijfmestrijenbemesting. Men is erg nieuwsgierig naar de effecten op de bodemvruchtbaarheid, de gewasontwikkeling en de uiteindelijke opbrengsten. Op de eerste demodag is een filmpje gemaakt. Dit filmpje kun je bekijken via deze link.

Boeren voor Drinkwater
‘Boeren voor Drinkwater’ is een project waaraan agrariërs in de intrekgebieden van de drinkwaterwinningen Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor deelnemen. Doel van het project is het verminderen van de belasting van het grondwater en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door het verminderen van verliezen van de meststoffen stikstof en fosfaat. De demonstraties, uitgevoerd door loonbedrijf Roelofs en loonbedrijf Tuller, werden vanuit het project ‘Boeren voor Drinkwater’ door Royal HaskoningDHV, WUR, Countus en Stimuland georganiseerd in opdracht van de provincie Overijssel en Vitens.


« Bekijk alle nieuwsberichten