Veel animo voor erfbetredersbijeenkomsten in het kader van Stil Leed

21 december 2016

In toenemende mate signaleren wij problemen bij agrarische ondernemers en agrarische gezinnen. Problemen door slechte prijzen, meer regels, maar ook door veranderingen binnen het bedrijf die niet altijd meer passen bij de ondernemer en het gezin. Bij agrariërs is het geen vanzelfsprekendheid om (tijdig) hulp te vragen. Erfbetreders staan dicht bij de agrariërs en kunnen een belangrijke rol spelen.

Erfbetredersbijeenkomsten
Meer aandacht voor het wel en wee in goede en mindere tijden voor de agrariërs. Dat was het idee achter de “reuring” die we wilden geven rondom het thema Stil Leed. Afgelopen maand heeft Stimuland hiervoor in samenwerking met LTO en meerdere gemeenten twee erfbetredersbijeenkomsten georganiseerd. Denk bij erfbetreders aan voerleveranciers, dierenartsen, loonwerkers, accountants en bedrijfsverzorgers, maar ook aan mensen die zich vanuit kerken en buurtschappen inzetten. Op de twee avonden hebben we maar liefst 150 mensen mogen ontmoeten die op een of andere manier betrokken zijn bij het thema Stil Leed.

Leren van en met elkaar
Agrariërs zijn doorzetters die niet gemakkelijk over hun problemen praten. Ze werken hard en gaan bij tegenslag nog harder werken om vervolgens in een gevecht te raken om met het bedrijf te overleven. Er is al veel geregeld ten aanzien van hulpverlening, maar de drempel is vaak toch nog hoog. Mensen dicht om de agrariërs en hun gezin heen, zoals erfbetreders, signaleren de problemen vaak al heel snel. Maar welke actie onderneem je vervolgens als erfbetreder en hoe doe je dat? Tijdens de bijeenkomsten werd hier uitgebreid bij stilgestaan. Meerdere regionale erfbetreders deelden hun ervaringen met de aanwezigen en bedrijfscoach Paulien Hogenkamp gaf praktische tips.

Platform stil leed
Door het vormen van het platform Stil Leed in de gemeente Hof van Twente merken we dat er een lagere drempel is voor agrariërs en erfbetreders om hulp in te schakelen. Door te werken vanuit lokale netwerken vinden we snel een weg om binnen te komen en het gesprek aan te gaan. Ook in het Vechtdal wordt er vorm gegeven aan een platform. Diverse andere gemeenten haken ook aan en zetten het thema Stil Leed in het buitengebied op de agenda. Daar zijn wij blij mee en leveren we graag een bijdrage aan. Ook in 2017 ondersteunt Stimuland initiatieven rondom Stil Leed.

Meer weten?
Wil je meer weten over de erfbetredersbijeenkomsten en/of het platform Stil Leed? Neem contact op met Wilco Pasman via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten