Vanuit eigen kracht meebewegen!

28 mei 2018

Na ruim twintig jaar ga ik Stimuland verlaten. Met veel trots laat ik een organisatie achter die staat voor het platteland en in staat is om mee te bewegen met alle ontwikkelingen die er zijn en die nog gaan komen. Meebewegen is een randvoorwaarde om verder te komen, immers stilstand is ………………. geen vooruitgang. Vanuit de kernwaarden betrouwbaarheid, professionaliteit, kwaliteit en samenwerken, is Stimuland een flexibele en innovatie organisatie die vanuit eigen kracht mee kan bewegen met de ontwikkelingen op uw en ons platteland.

Over het fenomeen meebewegen heb ik vanuit mijn rol als directeur heel veel nagedacht. Betekent dit groei? Alles doen wat er gevraagd wordt? Hetzelfde doen als anderen? Voor Stimuland niet. Meebewegen doen wij vanuit onze missie en kernwaarden. Dan is groei zeker geen doel op zich. Alles doen wat er gevraagd wordt, is ook geen optie. Immers we kunnen niet alles zelf en niet alles past binnen onze missie. Hetzelfde doen als anderen is dan als vanzelfsprekend ook geen optie: het is veel efficiënter en duurzamer om het juist samen te doen.

Passie
Stimuland is wat mij betreft een organisatie die juist in staat is om mee te bewegen, omdat de mensen ook van onze relaties de ruimte krijgen om vanuit de eigen achtergrond en de eigen kracht te luisteren en te beleven wat er gaande is op het platteland en waar de maatschappij om vraagt. Onze medewerkers, we noemen ons Stimulanders, steken enorm veel energie in de vele projecten die we mogen uitvoeren. Dit doen ze met heel veel passie omdat ze weten dat hun werk er echt toe doet. We krijgen er met zijn allen dan ook veel energie van!

Energie
Mijn passie zit vooral bij het “wel en wee” van de agrarische sector. Vanuit mijn rol als Stimulander heb ik met heel veel agrarische gezinnen gesprekken gevoerd. Door de vele projecten die we vanuit Stimuland hebben opgepakt, is het fenomeen “keukentafelgesprekken” inmiddels een begrip geworden. Ik heb het voorrecht gehad om op te groeien op een gemengd agrarische bedrijf. Het harde werken en om kunnen gaan met tegenslagen is er met de paplepel ingegoten. Wat ik ook heel erg heb meegekregen, is dat je met tegenslagen om moet gaan, maar dat je uit moet kijkendat hier niet de nadruk op komt te liggen. Het genieten van de zaken die goed gaan het en het vieren van mooie en goede resultaten is een randvoorwaarden om energie te houden en tegenslagen te overwinnen. Daarbij helpt het ook enorm om zo af en toe even extra te genieten van het landschap en de ruimte van ons platteland. Want de omgeving waarin we mogen wonen en werken is echt prachtig hoor.

Dank
Aan iedereen die verbonden is met Stimuland spreek ik graag mijn dank uit. Dank voor de collegialiteit, het samenwerken en het meebewegen. Ook dank aan alle partners voor het vertrouwen, de samenwerking en de mooie opdrachten. Specifiek wil ik ook alle agrariërs bedanken. Voor de openheid en het vertrouwen tijdens onze gesprekken en de vele projecten die we samen hebben mogen uitvoeren. En natuurlijk ook nog bedankt voor de koffie!

Tot ziens
Ik ben nog tot eind juni werkzaam voor Stimuland. Per 1 september ga ik aan de slag als senior beleidsmedewerker plattelandsontwikkeling bij de gemeente Hof van Twente. Een gemeente die de ambitie heeft haar positie als koploper op het gebied van plattelandsontwikkeling te behouden en te versterken. Een prachtige gemeente met een groot en divers buitengebied, met volop kansen en natuurlijk ook de nodige uitdagingen. Vanuit een andere rol blijf ik dus werken aan een vitaal platteland. Graag tot ziens!

Wilco Pasman

 


« Bekijk alle nieuwsberichten