Van gebiedsdekkende voorzieningen naar maatschappelijk bestemmingsplan

18 maart 2014

Door maatschappelijke ontwikkelingen en bezuinigingen worden gemeenten gedwongen tot het maken van keuzes: niet alle diensten en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn kunnen in de huidige vorm blijven bestaan. Het instrument gebiedsdekkende voorzieningen, ontwikkeld door Stimuland in samenwerking met Denion, is een hulpmiddel dat objectiverende informatie biedt. Het ondersteunt gemeenten bij het maken van gewogen beleidskeuzes ten aanzien van het lokale voorzieningenniveau. In Raalte en Olst-Wijhe werd het model door woningcorporatie Salland Wonen, kulturhusen, het lokale bedrijfsleven, zorg- en onderwijsinstellingen en natuurlijk de gemeenten zelf gebruikt omĀ  invulling te geven aan een visie op lokale voorzieningen. Het resultaat: een goed doordacht maatschappelijk bestemmingsplan. Meer weten over hoe te komen tot een maatschappelijk bestemmingsplan voor uw gebied? Neem contact op met Margreet Hogenkamp via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl


« Bekijk alle nieuwsberichten