Twee nieuwe provinciale tenderprojecten van start

26 januari 2017

Per 1 januari zijn we samen met een aantal partners gestart met het uitvoeren van twee nieuwe projecten die vallen onder de provinciale tenderregeling Wmo. Met deze regeling ondersteunt de provincie Overijssel gemeenten in het versterken van hun inzet op het gebied van de Wmo. Vernieuwing en samenwerking zijn hierin belangrijke onderwerpen.

Project Wie zorgt er later voor jou
Binnen het project 'Wie zorgt er later voor jou' gaan we samen met Dorpseigenzorg, OVKK en KNHM in zes Overijsselse gemeenten aan de slag om kleinschalige zorginitiatieven op het gebied van zorg en welzijn te faciliteren en te experimenteren hoe de ondersteuning het beste vormgegeven kan worden. Daarnaast zetten we binnen dit project in op kennisdeling tussen de gemeenten en tussen de zorginitiatieven onderling.

Project Leren transformeren
Een andere vorm van samen leren vindt plaats binnen het project 'Leren transformeren'. Ambtenaren van dertien gemeenten in Overijssel vormen de basis in dit project. Zij vervullen een schakelfunctie tussen bewonersinitiatieven en de gemeentelijke organisatie. Leren van elkaar en intervisie is in dit 'spanningsveld' van grote toegevoegde waarde. Daar besteden we in dit project dan ook veel aandacht aan. Daarnaast organiseren we trainingen rondom concrete onderwerpen, zowel voor de ambtenaren zelf, als voor hun collega’s en voor lokale initiatiefnemers.

Meer weten?
Wil je meer weten over beide projecten? Of heeft jouw gemeente een Wmo-vraagstuk waar ze wel wat extra denkkracht bij kan gebruiken? Neem contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl  of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten