Trendverkenning ‘grotere verschillen in Overijssel’

26 januari 2017

Het Trendbureau Overijssel voert trendverkenningen uit ten behoeve van politieke besluitvorming. Een van de verkenningen waar op dit moment aan gewerkt wordt is de verkenning ‘omgaan met verschillen’. Onderdeel van deze verkenning is een project op drie mbo-scholen in Overijssel, waarbij jongeren om hun mening wordt gevraagd: Landstede in Zwolle, Het Hoornbeeck in Kampen en (vermoedelijk) ROC Twente in Almelo. Stimulander Giny Hoogeslag helpt mee in de organisatie van deze schoolprojecten.

Op 14 februari 2017 vindt de slotpresentatie plaats van de projecten bij Landstede en Het Hoornbeeck. Over het project in Almelo vindt nog besluitvorming plaats. Dit project wordt in het voorjaar van 2017 gestart. Giny vertelt: “Wat me tot nu toe opvalt is dat behoorlijk veel jongeren politieke belangstelling hebben. Een groot deel van hen vreest voor een oorlog in Nederland, maar kijkt daarnaast hoopvol naar de toekomst. Je kunt zelf ook verschil maken, geven zij aan. Dat geeft de politicus moed dunkt me!”

De projecten op de mbo-scholen
Het Trendbureau wil graag weten hoe jongeren denken over verschillen: wat ervaren zij nu en wat verwachten zij van hun toekomst? Wat betekenen verschillen tussen mensen voor hen en hoe gaat zich dat ontwikkelen volgens de jongeren? De jongeren geven bij de start individueel antwoord op deze vragen en krijgen aansluitend vier gastlessen die meer de diepte in gaan. Het project gaat daarnaast over invloed. Om te beginnen is dat invloed op je eigen keuzes, maar er is meer. Het project mondt uit in een slotpresentatie aan en ontmoeting met Overijsselse politici, die benieuwd zijn naar de verhalen van jongeren.

Samenleven met verschillen
Verschillen tussen mensen zijn er altijd geweest. Denk aan verschil in waarden, normen, vermogenspositie of meningen. En verschillen zullen ook blijven bestaan. Sterker nog, de kans is groot dat er steeds meer mensen met verschillen samen zullen leven. Omdat steeds meer mensen weggaan van de plaats waar ze opgroeiden, grenzen vervagen en we in contact komen met mensen over de hele wereld. Dat mensen verschillen heeft positieve kanten: het leven wordt kleurrijker, levendiger en verrassender door nieuwe gewoontes, andere ideeën. Mensen vinden  die verschillen ook lastig; denk maar aan de felle discussies over Zwarte Piet of rond de komst van asielzoekerscentra. Dat mensen verschillend zijn, zegt dus nog niets over hoe mensen samen kunnen leven.


« Bekijk alle nieuwsberichten