Training voor kerncontactambtenaren ‘Aan de slag met de omgevingswet’ op 6 maart

26 februari 2018

Hoe kun je je ervaringen als kerncontactambtenaar goed in de gemeentelijke organisatie inbrengen zodat de collega’s die zich bezig houden met de Omgevingswet deze kennis en ervaring optimaal kunnen benutten? Als vervolg op het kerncontactambtenarenoverleg van eind vorig jaar buigen we ons een ochtend over de Omgevingswet en welke rol kerncontactambtenaren hierin kunnen vervullen. Wilt u aanschuiven? Dat kan!
Geef wel even door dat u wilt komen. Klik hier voor de uitnodiging.


« Bekijk alle nieuwsberichten