Toost met glas melk markeert start samenwerking Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt en Stimuland

5 juni 2018

Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) en Stichting Stimuland bundelen met ingang van juni 2018 hun krachten op het Overijsselse platteland. Stimuland gaat OAJK ondersteunen in de uitvoering van haar rol op het gebied van belangenbehartiging en het organiseren van ontmoetingen. Op 5 juni ondertekenden beide partijen het contract en proostten ze met een glas melk op de samenwerking.

Samen gaan OAJK en Stimuland onder meer het netwerk van OAJK in Overijssel verder opbouwen en uitbreiden. Daarnaast gaan ze de mogelijkheden voor samenwerking met Plattelands Jongeren Gelderland zoeken, een organisatie die eveneens ondersteund wordt door Stimuland. “Samen met Stimuland willen we OAJK krachtig doorontwikkelen. Daarbij kijken we naast de verenigingszaken ook naar het ontwikkelen van projecten waar de jonge boer in Overijssel wat aan heeft. OAJK moet hét aanspreekpunt worden voor jonge agrariërs in onze mooie provincie”, aldus het bestuur van OAJK.

Vitaal platteland
Stimuland zet zich al tientallen jaren in om het platteland te behouden als een aangenaam gebied om te wonen, werken en leven. Hiervoor ontwikkelt en coördineert zij projecten en activiteiten om een duurzame landbouw te stimuleren, de economie en leefbaarheid op het platteland te versterken en de verbondenheid tussen mensen te behouden. Wilco Pasman, directeur van Stimuland, is blij met de samenwerking met OAJK. “Voor een vitaal platteland is een gezonde agrarische sector onmisbaar en voor een gezonde agrarische sector zijn agrarische jongeren onmisbaar. Het Overijssels Agrarische Jongeren Kontakt (OAJK) speelt daarbij een zeer belangrijke rol en geeft mede richting aan een duurzaam vitaal platteland in Overijssel.”

Ruim 500 leden
OAJK is een vereniging voor en door jongeren tussen de 16 en 35 jaar die geïnteresseerd zijn in de agrarische sector. De vereniging telt ruim 500 leden, verdeeld over tien lokale AJK’s. OAJK staat voor ontmoeting en belangenbehartiging. Dit doet ze door activiteiten voor haar leden te organiseren, de onderlinge band te versterken en het onderhouden van contact met de politiek en organisaties zoals LTO Noord. Het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt (OAJK) is onderdeel van Plattelands Jongeren Overijssel (PJO). Op dit moment wordt OAJK bestuurd door vier jonge vrijwilligers: Nicole Hofman, Gerrit Baan, Mark Hesselink en Gerben van Coeverden. Het OAJK neemt haar intrek in de voormalige pastorie in Vilsteren, het kantoor van Stimuland.

Voor meer informatie, zie www.OAJK.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten