Terugblik “Avond van het toekomstbestendige erf”

22 mei 2017

Medio mei vond in de Hof van Twente de “Avond van het toekomstbestendige erf” plaats.  Deze avond is met inwoners gesproken over de mogelijkheden in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. Het buitengebied is namelijk volop in beweging. Stimuland, Boeren met Zon en het Huis van Burgerkracht waren er deze avond ook bij.

“Ontwikkelingen ten opzichte van glasvezel en functiemenging bieden kansen voor het buitengebied. Ook duurzaamheid en mantelzorg geven mogelijkheden. Maar er zijn ook opgaven door wetgeving voor de agrarische sector, zoals de stoppersregeling/fosfaatwetgeving en de asbestsanering voor 2024”, vertelt Evelien Riesmeijer, namens Stimuland betrokken bij de opzet van de avond.

Hof voor de steenuil
De opening werd om half 8 verricht door wethouder Meulenkamp, die tevens de aftrap verrichte voor het project 'Hof voor de steenuil'. Er werd een leskist gepresenteerd en twee vrijwilligers van de betrokken stichtingen knipten een lint door als start van het project.

Erfwijzigingen
De heer Olie, een bekend architect die de nodige erfwijzigingen in het buitengebied heeft begeleid, sprak vervolgens over erfwijzigingen. In zijn presentatie waren treffende voorbeelden te zien van gewijzigde erven, zoals een voormalige agrarische bedrijfslocatie met forse oppervlakte aan verouderde bebouwing die is omgezet naar een knooperf met woningen, een woonlocatie.

Informatiemarkt
Na deze presentatie konden de vele bezoekers kennis vergaren over ontwikkelingen in het buitengebied. Aan verschillende statafels werd informatie verstrekt over erfwijzigingen.  “Erfveranderaars” vertelden over hun opgedane er(f)varingen en er was de nodige informatie over onder andere landschapskwaliteiten, duurzaamheid, glasvezel, biodiversiteit, fiscale gevolgen van bedrijfsbeëindiging én het veegplan. In het veegplan kunnen meerdere plannen in één procedure worden meegenomen. Dat is minder kostbaar dan een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure per initiatief. Ook Boeren met Zon was op de informatiemarkt aanwezig.

Workshop
Na de informatiemarkt verzorgde Anne Marie van Oldeniel namens het Huis van Burgerkracht een workshop waarin inwoners en medewerkers van de gemeente hun visie deelden over samenwerking en partnerschap in ontwikkeling. Een boeiende sessie die veel nuttige input heeft opgeleverd voor de toekomstige samenwerking.

Ontwikkeltafels
Als laatste onderdeel van de avond waren er twee ontwikkeltafels opgesteld. Aan deze ontwikkeltafels konden inwoners in overleg met de gemeente, landschapsarchitecten en overige belanghebbenden een initiatief verder uitwerken. Onze collega Wilco Pasman zat ook aan een van de ontwikkeltafels. De ontwikkeltafels leverden fraaie erfplaatjes op en bovendien zijn er concrete vervolgstappen uiteengezet voor de deelnemers.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de “Avond van het toekomstige erf”, het vervolg of wilt u ook een dergelijke avond organiseren binnen uw gemeente? Neem dan contact op met Evelien Riesmeijer via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten