Symposium De toekomst is lokaal succesvol

21 december 2015

De toekomst is lokaal

Het goed bezochte symposium van 10 december jl. georganiseerd door OVKK en Stimuland stond volledig in het teken van de toekomst van dorpshuizen en kulturhusen.
De deelnemers voerden pittige discussies over de toekomst waarbij onder andere maatschappelijk vastgoed veelbesproken is. Het terugkerende thema blijft maatschappelijk ondernemerschap.

De speerpunten die naar voren kwamen waren: 

  • Dorpshuizen en kulturhusen moeten centraler gepositioneerd worden in het oplossen van knelpunten die gemeenschappen tegemoet zien, zowel op sociaal als economisch gebied.
  • Organisaties rondom dorpshuizen en kulturhusen zijn het vertrekpunt van participatie en het lokale initiatief, die in de toekomst het verschil gaan maken in het succes van gemeenschappen.
  • Maatschappelijk ondernemen wordt een integraal onderdeel binnen dorpshuizen en kulturhusen.
  • Het kulturhus concept van brede maatschappelijke samenwerking en één visie op een gemeenschap is na 15 jaar actueler dan ooit.
  • De participatie maatschappij loopt tegen haar grenzen aan. Dit vraagt om nieuw beleid bij dorpshuizen en kulturhusen, waarbij je niet voor je vrijwilligers denkt, maar samen met je vrijwilligers. Ook moet je realistisch zijn hoeveel mensen zich nog verbonden voelen met dit type historische instituten binnen een gemeenschap.


Downloads:


« Bekijk alle nieuwsberichten