Succesvolle kavelruilprojecten in gemeenten Hardenberg en Hof van Twente

29 april 2019

Het vrijwillige kavelruilproject in Hardenberg loopt sinds begin 2018 en heeft nu zijn doel al behaald. In twee ruilingen is in totaal 110 hectare grond geruild. Het project wordt eind dit jaar afgerond. De mogelijkheden van een vervolgproject worden nu onderzocht door Stimuland. Ook het vrijwillige kavelruilproject in Veldhoek, in de gemeente Hof van Twente, sloot eerder dit jaar het tweede en laatste ruilplan af. Hierbij wisselde 74 hectare grond van eigenaar.

Bij beide projecten gaat het om vrijwillige kavelruil. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf grotendeels het succes van de ruil bepalen. Seine Grefelman van Stimuland trad bij beide projecten op als kavelruilcoördinator.

Draagvlak en win-win
Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken kregen alle grondeigenaren in de betreffende gebieden de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens is er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de betrokken agrariërs verbeteren. Seine: “We werken samen toe naar grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.” De kavelruilprojecten zijn gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 voor Nederland (POP3). De POP3-financiering komt deels uit het Europees Landbouwfonds en deels van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten.

Kavelruil Hardenberg
De kavelruil in de gemeente Hardenberg speelt zich af in een gebied van ca. 4.400 hectare tussen Hardenberg,  Gramsbergen, De Krim en Lutten. Seine vertelt: “Het doel van het kavelruilproject in de gemeente Hardenberg is al behaald. Maar er liggen nog meer kansen. Voor de deelnemende boeren is het financiële voordeel aanzienlijk: € 200 tot € 400 per geruilde hectare per jaar. Daar kunnen nog meer boeren van profiteren.”

Kavelruil Hof van Twente: Veldhoek
Al jaren wordt er in de Hof van Twente intensief gewerkt aan vrijwillige kavelruil. Denk bijvoorbeeld aan de succesvolle kavelruilprojecten in Markelosebroek en Hengevelde. In 2017 startte ook het kavelruilproject De Veldhoek, rondom Diepenheim en Markvelde. Seine treedt hier eveneens namens Stimuland op als kavelruilcoördinator. En ook in De Veldhoek zijn de doelstellingen voor de kavelruil behaald. Eerder dit jaar werd het tweede en laatste ruilplan afgesloten waarbij 74 hectare grond van eigenaar wisselde.

Ook aan de slag met kavelruil?
Stimuland is inmiddels bij zo’n 25 omvangrijke kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. Benieuwd wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem contact op met Seine Grefelman via sgrefelman@stimuland.nl of 06 - 13 48 86 87.


« Bekijk alle nieuwsberichten