Subsidieregeling voor vrijwillige kavelruil open

29 januari 2018

Provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ opengesteld. Met deze subsidie kunnen agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering optimaliseren. Meer kavels dichter bij huis maken het makkelijker om koeien te laten weiden. Een kortere afstand naar het bedrijf betekent ook minder landbouwverkeer en daardoor een betere verkeersveiligheid. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van deze subsidie? De kavelruilcoördinatoren van Stimuland helpen u graag!

Over de subsidieregeling
Onlangs heeft de provincie Overijssel de POP3-regeling ‘Herverkaveling landbouwbedrijven’ opengesteld. Deze regeling heeft als doel het verhogen van de efficiëntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen. Het subsidiebudget voor deze POP3 regeling is in totaal € 1.500.000,-. De helft hiervan is Europees geld, de overige 50 procent is bijgedragen door de provincie Overijssel. U kunt uw aanvraag tot en met 7 maart 2018 indienen. Meer informatie leest u op de site van de provincie.

Gebruik de ervaring van Stimuland
De kavelruilcoördinatoren van Stimuland zijn de afgelopen jaren bij zo’n 20 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Bij ongeveer de helft van deze projecten werken wij nauw samen met het CKO. Naast grootschalige ruilprojecten helpen we ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie bovendien zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Of het aanvragen van kavelruilsubsidie? Neem dan contact op met Wilco Pasman of Seine Grefelman via info@stimuland.nl of (0529)  47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten