Subsidie vrijwillige kavelruil in Overijssel

20 september 2016

Goed nieuws voor grondeigenaren! Per 1 oktober kunt u een subsidieaanvraag indienen voor projecten ter verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. Een van de voorwaarden is dat de omvang van het projectgebied waarbinnen de verkaveling plaatsvindt, minimaal 300 hectare bedraagt. De totale regeling leest u op de site van de provincie Overijssel. Stimuland heeft veel ervaring met kavelruil, van het indienen van de subsidieaanvraag tot en met de uitvoering. Wilt u hulp bij het opstellen van uw aanvraag? Stuur een mail naar info@stimuland.nl of bel met (0529) 47 81 80.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten