Subsidie voor vrijwillige kavelruil: wij helpen u graag bij de aanvraag en uitvoering

24 juni 2016

Het verbeteren van de verkaveling is voor veel agrariërs een blijvend aandachtspunt. Het helpt om de kostprijs te drukken, draagt bij aan beweidingsmogelijkheden, geeft extra werkplezier en bevordert de verkeersveiligheid in het buitengebied. Onlangs heeft de provincie Overijssel een subsidieregeling opengesteld voor vrijwillige kavelruil-initiatieven. Kent u een aantal boeren in uw omgeving die interesse hebben om grond te ruilen? Wij helpen u graag bij het aanvragen van subsidie.

De subsidie komt voort uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het doel van deze regeling is om huiskavels te vergroten en het aantal op afstand liggende veldkavels te verminderen. De subsidie is gericht op het ondersteunen van gebiedsgerichte projecten: er moet sprake zijn van een gebiedsplan met meerdere belanghebbenden. Kent u in een gebied van circa 300 hectare 10 tot 20 boeren die net als u interesse hebben om grond te ruilen? Laat het ons uiterlijk 5 juli aanstaande weten via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl. Wij dienen graag namens u de subsidieaanvraag in. Daar hebben we veel ervaring in en het scheelt u een hoop werk en tijd. En die besteedt u vast liever aan uw bedrijf.

Deskundig en ervaren
Onze collega’s Seine Grefelman en Wilco Pasman hebben veel ervaring met het opstellen van projectplannen, het aanvragen van subsidies en het uitvoeren van de kavelruil. Zij gaan voor u na wat de mogelijkheden zijn en werken uiteindelijk ook graag mee aan het verbeteren van de verkaveling. “Het verbeteren van de landbouwstructuur is essentieel voor een perspectiefvolle toekomst voor de landbouw. Bovendien draagt het bij aan het behouden en versterken van het landschap en het realiseren van doelen op het gebied van water en natuur. Daar zetten wij ons graag voor in!”, aldus Wilco.

Onafhankelijk
Onze onafhankelijke positie en het feit dat wij letterlijk en figuurlijk uw taal spreken, wordt door de verschillende betrokkenen bij kavelruil gezien als een belangrijke toegevoegde waarde. Hierdoor krijgen Seine en Wilco zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. Naast grootschalige projecten treedt Stimuland ook vaak op als bemiddelaar bij kleine (driehoeks)ruilingen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. Alle grote en kleine kavelruilprojecten waar wij de afgelopen jaren bij betrokken zijn geweest, hebben inmiddels geresulteerd in heel wat grotere huiskavels, minder landbouwverkeer en daarmee een betere verkeersveiligheid. Kortom, agrariërs, bewoners, recreanten: iedereen blij. En dus wij ook!

Meer informatie
Wilt u buiten de nu opengestelde subsidieregeling om, meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van kavelruil? Bel naar (0529) 47 81 80 of stuur ons een mail: info@stimuland.nl. We schuiven graag eens bij u aan de keukentafel aan!


« Bekijk alle nieuwsberichten