Streekproducten: een kansrijke markt

24 april 2013

Op 22 april 2013 organiseerde Stimuland met een initiatiefgroep van landbouwers, de gemeente Hardenberg, LTO Noord afdeling Hardenberg en de Coöperatieve Vereniging Vechtdalproducten een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van streekproducten voor kleine én grote agrarische ondernemers uit de gemeente Hardenberg. Er kwamen ruim 80 belangstellende agrariërs op deze avond af.


Met streekproducten kunnen ondernemers nieuwe markten aanboren en inspelen op consumententrends als een toenemende behoefte aan goede, eerlijke en pure producten waarvan de herkomst duidelijk is. Naast de gangbare markt voor streekproducten werd op deze informatiebijeenkomst ook aandacht geschonken aan de markt van streekproducten voor de grotere landbouwbedrijven, waarbij de verwerking van de agrarische producten en het in de markt zetten van het streekproduct wordt neergelegd bij andere specifieke bedrijven, al dan niet via eigen coöperatieve verbanden. De inhoud en opzet van de bijeenkomst werd door de aanwezigen als zeer goed beoordeeld. Aan het eind van de avond werd geconcludeerd dat er voldoende animo is om deze avond een vervolg te geven. Wilt u ook meedenken over het vervolgtraject, neem dan contact op met Wilco Pasman of Wim Klein Nulent, T: (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten