Stimuland treedt op als kwartiermaker in Balkbrug

11 september 2013

In opdracht van de gemeente Hardenberg is Cora van Dijk met ingang van 1 juli vanuit Stimuland gestart als kwartiermaker in Balkbrug. Ze heeft de taak om de gemeentelijke beleidsvelden welzijn, wonen en zorg te koppelen aan de doorontwikkeling van multifunctioneel centrum Het Trefpunt.


In Balkbrug wordt vanuit Het Trefpunt volop gewerkt aan het versterken van de sociale samenhang in het dorp. Het dorp heeft een enthousiast dorpshuisbestuur dat haar rol graag wil uitbreiden en verdiepen. Ook is er een gedegen en actief plaatselijk belang. Samen met deze twee partijen gaat Cora vanuit Stimuland als kartrekker fungeren. Het doel: een impuls geven aan het doorontwikkelen van voorzieningen en het versterken van de rol van en samenwerking met lokale organisaties. De gemeente Hardenberg is vanuit haar positie als opdrachtgever nauw bij dit proces betrokken. Via dit project beoogt het gemeentebestuur lokale burgerinitiatieven te stimuleren en te faciliteren, zonder de verantwoordelijkheid hiervan over te nemen.

Cora vertelt: “In Balkbrug ligt een goede basis om als dorp te kunnen doorontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat de talenten van betrokken bewoners herkend worden en op een passende manier worden ingezet. Als kwartiermaker breng ik mensen met elkaar in contact. Daarmaast maak ik de verschillende partijen in de samenleving bewust van de kansen die er liggen en ondersteun ik hen bij het uitvoeren van initiatieven. Het dorp moet het echter wel zelf doen. Borging en continuïteit zijn bij een project als dit sleutelbegrippen. Vandaar dat de samenleving van Balkbrug nauw betrokken wordt. Ik werk er het komende half jaar naartoe dat de lokale organisaties begin volgend jaar zelfstandig verder kunnen.”

 

De kwartiermaker is onderdeel van ‘De goede dingen op de goede plek’, een project dat door de provincie Overijssel is gefinancierd in het kader van Innovatieve projecten Sociale Infrastructuur (ISI). Meer weten over de rol van kwartiermaker? Neem contact op met Cora van Dijk via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten