Stimuland speelt actieve rol in verkennerstocht Nederland Zorgt Voor Elkaar

24 april 2018

Er zijn circa 500 lokale burgerinitiatieven in het land die zich bezighouden met samen leven en/of samen zorgen. De beweging groeit snel, er komen er ongeveer 100 per jaar bij. Nederland Zorgt Voor Elkaar (NZVE) is een landelijk netwerk voor burgerinitiatieven. In opdracht van de Tweede Kamer worden knelpunten die burgerinitiatieven ervaren geïnventariseerd en maakt NVZE een actieagenda om deze knelpunten op te lossen. NVZE heeft Stimuland gevraagd de knelpunten en aangedragen oplossingen te inventariseren in Overijssel, Drenthe en Groningen.

Thea ten Have, die de inventarisatie namens Stimuland uitvoert, vertelt. “In de drie provincies is een breed scala aan burgerinitiatieven actief. Denk hierbij aan burgerinitiatieven met welzijnsactiviteiten  gericht op ontmoeting zoals samen eten en een boodschappendienst. Maar ook aan burgerinitiatieven met (informele) zorgactiviteiten gerelateerd aan de Wmo zoals vervoer, dagbesteding en informatie en advies. En aan burgerinitiatieven met woon-zorgactiviteiten zoals huishoudelijke ondersteuning, thuiszorg en verzorging en verpleging.”

Succesfactoren
Een van de vragen die Thea aan de burgerinitiatieven stelde, was wat een bijdrage levert aan het succes van initiatieven. De antwoorden op deze vraag varieerden van durven dromen en vragen, kleine successen vieren en zelfvertrouwen hebben tot samenwerken met alle betrokken en, bottom up organiseren. Maar ook doorzettingsvermogen, het zetten van kleine stapjes, het verbinden van informele en formele zorgvoorzieningen en het bezoeken van goede voorbeelden dragen bij aan succes.

Belemmeringen
Welke belemmeringen burgerinitiatieven ervaren? Die liggen vooral op het terrein van wet- en regelgeving, de schotten tussen Wmo en WLZ en de stroperigheid van de systeemwereld. Maar ook het niet structureel financieren van burgerinitiatieven, bureaucratie en grootschalige aanbestedingen en het onvoldoende serieus nemen van burgerinitiatieven door overheden en stakeholders wordt als belemmerend ervaren.

Aanpak in de drie provincies
In Overijssel organiseerden Thea en NVZE twee bijeenkomsten. Ze waren ze in het dorp Hengevelde te gast bij burgerinitiatieven in Twente onder regie van de Twentse Noabers. Ook werd een bijeenkomst van de projectgroep ‘Wie zorgt Er Later voor jou? in Schalkhaar met als thema ‘de dorpsverbinder’ gebruikt om knelpunten en oplossingen te verkennen. In Overijssel blijkt behoefte aan een netwerk van burgerinitiatieven op het terrein van welzijn-zorg-wonen om kennis en ervaring te delen. In Groningen organiseerde Thea met NZVE een bijeenkomst met Groninger Dorpen. In het dorp Onderdendam waren burgerinitiatieven van 18 dorpen aanwezig. In deze zeer actieve provincie werd de bijeenkomst afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Groninger volkslied. In het Drentse Gasselternijveen gebruikten Thea en NVZE het actieve dorp en de dorpscoöperatie De Brug als cases om met stakeholders - vertegenwoordigers van zorgaanbieders, woningcorporatie, gemeente, welzijnswerk en zorgverzekeraar -  knelpunten te verkennen en oplossingen aan te dragen. Deze bijeenkomst werd samen zusterorganisatie BOKD georganiseerd.

Oplossingsrichtingen
Meer samenwerken met alle stakeholders op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen zou burgerinitiatieven verder helpen. Verminderen van bureaucratie, ontschotting van wetten, structureel subsidiëren en financieren van preventie en voorliggende voorzieningen zijn onderwerpen die wezenlijk raken aan het bestaansrecht en de overlevingskansen van burgerinitiatieven die ijveren naar meer eigen regie in het kader van welzijn-zorg en wonen. In dit kader wordt ook het aanstellen van één aanspreekpunt bij de gemeente, erkenning van de functie van dorpsondersteuner en meer experimenteerruimte genoemd. Net als het benutten van kansen van de omgevingswet,  het mogelijk maken van 24-uurs zorg in dorpen en een goede juridische democratische organisatiestructuur.

Meer weten?
Heb jij een vraag namens jouw burgerinitiatief? Kan jullie initiatief professionele ondersteuning gebruiken? Of wil je meer weten over Nederland Zorgt Voor Elkaar? Neem dan contact op met Thea ten Have via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten