Stimuland ondersteunt gemeente Kampen bij nieuwe stap in wijkgericht werken

21 december 2015

Bij de doorontwikkeling van het wijkgericht werken is de focus bij veel gemeenten de afgelopen jaren verschoven van de fysieke naar de sociale leefbaarheid. De rol van de gemeente veranderde hierbij van sturend naar meer faciliterend. De gemeente Kampen heeft hierin de afgelopen jaren grote stappen gezet. Inmiddels is deze gemeente toe aan een volgende stap: het aanstellen van wijkverbinders, ambtenaren die in de wijk/kern actief zijn en de schakel tussen de wijk/kern en gemeente gaan vormen. En daar helpt onze collega Renske de Man de gemeente bij.

Wijkverbinders per 1 maart 2016 operationeel
In verband met het vertrek van de verandermanager heeft de gemeente Kampen aan Stimuland gevraagd om tijdelijk een aantal werkzaamheden uit te voeren en de geplande ontwikkelingen vorm te geven. Deze rol wordt sinds november vervuld door onze collega Renske de Man. Het doel van de gemeente is om per 1 maart 2016 de wijkverbinders operationeel te hebben. Deze wijkverbinders leggen verbindingen tussen verschillende partijen in de wijken en kernen en stimuleren maatschappelijk initiatief. Door hun ervaringen uit de wijken te gebruiken, geven zij een impuls aan de benodigde doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Onze collega Renske bereidt de aangestelde wijkverbinders voor op hun taken die op 1 maart 2016 zullen starten. Daarvoor houdt zij zich samen met de wijkverbinders bezig met het opstellen van een gezamenlijk werkplan voor de eerste helft van 2016. In dit werkplan worden afspraken gemaakt over zaken als ambities, positionering binnen de gemeentelijke organisatie, het beschrijven en monitoren van werkzaamheden en resultaten en het vormgeven van de samenwerking met de dorpen, wijkagenten en overige stakeholders.

Zelf aan de knoppen draaien
De aangestelde wijkverbinders worden door Renske gecoacht en aangestuurd. “Het delen en verdiepen van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. Want waarom zou elke wijkverbinder opnieuw het wiel uit moeten vinden? Deze opdracht voor de gemeente Kampen is voor mij erg inspirerend en interessant. Normaal gesproken geef ik vanuit mijn rol als projectmanager bij Stimuland advies vanaf de zijlijn. Nu mag en kan ik zelf aan de knoppen draaien. Doordat de invulling van de rol van wijkverbinder vanuit verschillende onderdelen van de gemeente gevoed wordt, heb ik binnen de gemeente contact met verschillende partijen. Van P&O tot wethouder en van concernstaf tot vergunningen. In de eerste helft van februari draag ik mijn werk over aan de nieuwe verandermanager die de gemeente inmiddels heeft aangesteld. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat deze persoon een vliegende start kan maken,” aldus Renske.

Meer weten?
Meer weten over de doorontwikkeling van wijkgericht werken en/of hoe dat binnen de gemeente Kampen vormgegeven wordt? Neem contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.  


« Bekijk alle nieuwsberichten