Stimuland ondersteunt bestuur Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten

28 maart 2017

De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten zet zich in voor natuur en landschap, waarbij een goede balans tussen agrarische belangen en natuurwaarden centraal staat. Ze wil de kwaliteit van de leefomgeving verhogen door behoeften vanuit het gebied op te pakken. Namens Stimuland is Jan ten Hove projectcoördinator en beleidsondersteuner voor het bestuur van de vereniging.

Jan ziet toe op het realiseren van de gezamenlijk gestelde doelen en hij onderhoudt en versterkt de contacten met Staatsbosbeheer en andere overheden en opdrachtgevers. Een belangrijk en bijzonder project is de uitvoering van beheer- en rentmeesterstaken in en rond Natura 2000-gebied Olde Maten en Veerslootlanden in Staphorst-Rouveen. De ANV regelt de verpachting van en toezicht op 600 hectare natuurgebied aan meer dan honderd van haar leden. Daarnaast geeft Jan vorm aan de verdere doorontwikkeling van de vereniging door het verbreden van de inzet en het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten.

Prominente rol voor agrariërs
Jan vertelt: “Het werkgebied van de vereniging omvat de gehele gemeente Staphorst en het oostelijk deel van de gemeente Zwartewaterland. Het zuidwestelijke deel van ons gebied behoort tot de gemeente Zwolle. Wat de vereniging betreft spelen agrariërs een prominente rol bij het natuur- en landschapsbeheer. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de ontwikkelruimte van bedrijven niet beperkt mag worden. Als Agrarische Natuur Vereniging willen wij een aanspreekpunt zijn voor alle bij het gebied betrokken mensen, partijen en instanties, zodat we gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving minstens kunnen behouden en waar mogelijk verbeteren. Dit willen we bereiken door onder andere agrarisch natuurbeheer te ondersteunen en te stimuleren.”

Kansen benutten
De landbouw is volgens Stimuland een belangrijke drager van de economie en ook een belangrijke vormgever aan landschap en ecologie. Door het ondersteunen van omgevingsgerichte ondernemers kunnen de kansen ten aanzien van bijvoorbeeld het versterken van de biodiversiteit/natuur en de wateropgave worden benut. Vanuit de betrokkenheid van Stimuland bij gebiedsprocessen werken we met het gebied resultaatgericht aan de gezamenlijke doelen en ambities.

Meer weten?
Voor meer informatie over de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten en de ondersteunende rol van Stimuland, bel ons op (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten