Stimuland maakt extra werk van bestuurlijke vernieuwing, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

29 april 2019

Als geen ander weet Stimuland dat er in het buitengebied en in dorpen en wijken volop ideeën zijn voor het ontwikkelen van de leef- en werkomgeving. We zien ook dat het initiatiefnemers moeite kost de mogelijkheden bij overheden en publieke organisaties te benutten. Aan de andere kant zoeken bestuurders en ambtenaren voeding en draagvlak voor hun beleid, en participatie in de samenleving. Nieuwe vraagstukken op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en leefbaarheid dienen zich aan. Voor Stimuland is dit reden om Heidi Mensink per 1 april aan zich te binden. Heidi Mensink bijt zich namens Stimuland graag in deze materie vast!

Heidi vertelt: “Demografische ontwikkelingen, individualisering en een teruglopend voorzieningenniveau vragen momenteel in veel dorpen en kernen aandacht. Daarbij voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van inwoners cruciaal.”

Werk maken van bestuurlijke vernieuwing
Stimuland merkt dat de behoefte aan bestuurlijke vernieuwing bij inwoners toeneemt waarbij de vorming, samenstelling, inrichting en wijze van besturen aandacht vragen. Het opnieuw inrichten van de (organisatie)structuur biedt kansen voor het beter, efficiënter en daadkrachtig besturen. “Met mijn kennis en ervaring draag ik er graag mijn steentje aan bij om beleidsmakers, bewoners en ondernemers efficiënt en effectief samen te laten werken aan een vitaal platteland”, aldus Heidi.

Leefbaarheid
Zonder twijfel komen hier ook zaken kijken die inhoudelijk over de leefbaarheid gaan: de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Enerzijds vraagt dit vaak om maatwerk, maar tegelijkertijd is er ook veel kennis en kunde die gedeeld kan worden, waardoor processen versneld kunnen worden. Daar maakt Heidi haar collega’s bij Stimuland graag werk van.

Maatschappelijk vastgoed
Heidi is geen onbekende voor Stimuland. De afgelopen jaren was Heidi vanuit Stimuland nauw betrokken bij het versterken en vernieuwen van maatschappelijk vastgoed. In Overijssel zijn veel kulturhusen, dorpshuizen of andere multifunctionele voorzieningen met ieder haar eigen uitdaging en problematiek. Stimuland heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in het Ervaringshus: een samenwerkingsverband van professionals met jarenlange ervaring op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Heidi is een van deze professionals. Samen met haar collega’s van het Ervaringshus zorgt zij voor project- en procesbegeleiding en kennisdeling bij allerlei initiatiefnemers en besturen van multifunctionele centra. Stimuland en de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen (OVKK) hebben uitgesproken dat zij richting de toekomst de dragende partijen voor het Ervaringshus willen zijn. Naast haar werkzaamheden voor Stimuland is Heidi zelf onder andere ook verantwoordelijk voor een multifunctionele voorziening: het LOC+ Hardenberg en is ze raadslid voor de gemeente Hardenberg. Deskundig en betrokken dus op verschillende niveaus.

Kennis delen?
Per 1 april is Heidi Mensink aan Stimuland verbonden als projectmanager leefbaarheid. In het bijzonder zal zij zich richten op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Wil je weten wat Heidi voor jou kan betekenen? Neem contact met haar op via hmensink@stimuland.nl of bel naar (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten