Stimuland levert gebiedscoördinator aan Horst en Telgt

19 april 2017

De buurtvereniging Horst en Telgt en de gemeente Ermelo hebben in nauwe samenwerking een Buurtplan Horst en Telgt opgesteld. In dit buurtplan wordt vorm gegeven aan gedeelde wensen en plannen rondom thema's als wonen, werken, landschap, verkeer, zorg en toerisme. Onze collega Renske de Man ondersteunt de buurtvereniging bij de realisatie van het plan.

Samen uitvoeren
Wonen, werken, landschap, verkeer, zorg en toerisme: stuk voor stuk onderwerpen waar zowel bij de inwoners van het gebied als bij de medewerkers van de gemeente veel kennis en betrokkenheid in te vinden is. Na de periode waarin samen de visie gemaakt is, is het nu tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Vanuit haar rol als gebiedscoördinator ondersteunt onze collega Renske de buurtvereniging en legt ze contact, faciliteert, motiveert en coacht ze individuen en groepen in het gebied om samen uitvoering te geven aan het buurtplan. Samenwerking en enthousiasme zijn hierin de eerste stap. Ook de samenwerking met de gemeentelijke organisatie is van groot belang.

Voorjaarsdag
Eén van de onderwerpen die in het Buurtplan naar voren komt is het behoud van het open en groene landschap in het gebied. Op zaterdag 25 maart is, mede hierom, de voorjaarsdag georganiseerd. Tijdens deze dag, georganiseerd door inwoners en ondernemers uit het gebied, beleefden de deelnemers hoe mooi het landschap is en konden zij zich laten inspireren door bijvoorbeeld cultuurhistorie, erfbeplanting en het ervaren van stilte.

Werkgroepen
Om al dit moois te behouden en te versterken is er een 'werkgroep landschap' opgestart die met concrete ideeën aan de slag gaat. Naast 'landschap' worden er op dit moment ook concrete stappen gezet op het gebied van verkeersveiligheid en het faciliteren van ontmoetingen.

Meer weten?
Wil u meer weten over de voortgang bij Horst en Telgt of heeft uw buurtvereniging ook behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten