Stimuland helpt bij verhelderen subsidiebeleid gemeente Kampen

25 oktober 2016

De gemeente Kampen is trots op de betrokkenheid en inzet van inwoners voor hun eigen woongemeenschap. Dorps- en wijkverenigingen behartigen lokale belangen en versterken de leefbaarheid. Dorpshuizen en wijkcentra bieden een plek voor ontmoeting en een uitvalsbasis voor lokaal initiatief. Hoe geef je als gemeente je subsidiebeleid zo vorm, dat het duidelijk is voor alle partijen? Stimuland biedt hulp.

De inzet van dorps- en wijkverenigingen, dorpshuizen en wijkcentra is van groot belang voor een prettige samenleving. Om deze inzet waar nodig te versterken, biedt de gemeente Kampen onder andere financiële ondersteuning in de vorm van subsidie. Of en hoeveel subsidie een dorps- of wijkvereniging, dorpshuis of wijkcentrum ontvangt, varieert echter sterk. En deze verschillen zijn nu niet altijd goed te onderbouwen. De gemeente Kampen wil graag helderheid krijgen en geven over het subsidiebeleid en heeft de hulp van Stimuland ingeschakeld.

Verkenning
Onze collega’s Renske de Man, Heidi Mensink en Giny Hoogeslag voeren hiervoor een verkenning uit. Deze verkenning bestaat uit gesprekken met de vrijwilligersbesturen en betrokken ambtenaren. Ook analyseren ze de beleidsdocumenten. Op basis van de gegevens uit deze verkenning besluit de gemeente Kampen of er aanpassingen in het subsidiebeleid nodig zijn om tot een eerlijke verdeling van het 'gemeenschapsgeld' te komen.

Invloed
Stimuland draagt op deze wijze bij aan de ambities van de gemeenteraad, gemeentelijke organisatie én de organisaties om inwoners op een vroeg moment veel invloed te geven op beleidsvorming. Meer weten over de rol en aanpak van Stimuland bij de gemeente Kampen? Neem contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80. 


« Bekijk alle nieuwsberichten