Stimuland en Brede Overleggroep voor Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) bundelen krachten

29 juli 2013

De BOKD en Stimuland zetten zich beiden in voor de leefbaarheid op het platteland en een sterke economie. Waar BOKD zich hierbij vooral richt op kleine dorpen in Drenthe, focust Stimuland zich met name projectmatig op het versterken van de leefbaarheid en de plattelandseconomie in Oost-Nederland. Vanuit deze hoedanigheid hebben beide organisaties nauw contact met onder andere dorpsraden,  dorpshuizen, burgerinitiatieven en ondernemers. Zowel Stimuland als BOKD ontwikkelen en begeleiden projecten die zijn toegespitst op de actuele en toekomstige situatie in kernen en dorpen.

Met het oog op het versterken van hun strategische positie hebben Stimuland en BOKD besloten krachten te bundelen. Vanaf nu trekken ze samen op in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en in het bevorderen van kennisontwikkeling en kennisdeling. Stimuland en BOKD blijven echter zelfstandig en ieder onder hun eigen naam opereren.« Bekijk alle nieuwsberichten