Stil leed op het platteland | bijeenkomst voor erfbetreders | woensdag 23 november 2016

16 november 2016

In samenwerking met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen en de LTO Noord afdeling Dalfsen, Hardenberg en Ommen organiseert Stimuland een bijeenkomst voor erfbetreders op woensdagavond 23 november 2016 in restaurant 'De Hongerige Wolf' in Stegeren.

Van bedrijfsadviseurs in de agrarische sector en hulpverleners in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen krijgen we al langer signalen dat agrariërs en andere bewoners van het buitengebied, zowel bij bedrijfs-problemen als bij psychische problemen, lang wachten met het inschakelen van hulp.
Problemen hebben is geen schande. Het is niet raar dat in deze ingewikkelde tijd een bedrijf niet vanzelf goed loopt. Als problemen te laat aangepakt worden, lopen schulden hoog op, leiden relatieproblemen tot een breuk, worden kinderen de dupe of worden psychische problemen onnodig complex.

Tijdens deze avond zal bedrijfscoach Paulien Hogenkamp haar ervaring met ons delen en ons van tips voorzien rondom het signaleren en reageren. Daarnaast hebben we een aantal regionale erfbetreders gevraagd meer te vertellen over hun persoonlijke ervaringen en verwachtingen richting toekomst. Ook willen we deze avond graag kennis en ervaring uitwisselen met u als regionaal erfbetredersnetwerk.

Platform Stil leed Vechtdal
Het is de bedoeling een platform op te richten waar agrariërs, bewoners uit het buitengebied, adviseurs en hulpverleners terecht kunnen om snel passende hulp te organiseren. Een platform met mensen uit de agrarische hoek, adviseurs en hulpverleners.

Klik hier voor het volledige programma.
Graag horen we vooraf of u komt. U kunt zich opgeven via E info@stimuland.nl | T (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten