Steeds meer bellers via Helpdesk ASK Overijssel

1 augustus 2017

De nieuwe Helpdesk (0900-1401) van ASK Overijssel heeft in een half jaar tijd al meer dan 170 keer in verbinding gestaan met organisaties en inwoners uit Overijssel. Bellers zoeken ondersteuning om van een beginnend idee een succesvol project te maken. ASK Overijssel adviseert denkers en doeners die hun buurt, dorp of stad socialer en leefbaarder willen maken. 

De Helpdesk wordt bemenst door deskundige projectadviseurs van de sport- en welzijnsorganisaties Arcon, Overijsselse Verenging van Kleine Kernen (OVKK), Sportservice Overijssel en Stimuland. Zij bieden onafhankelijke kennis, belangrijke contacten en inspiratie. Ze verbinden mensen en ideeën. “Sommige bellers kunnen we met één telefoontje al een stuk verder helpen”, weet Arjan van der Velde uit ervaring. “Anderen hebben behoefte aan een wat langere ondersteuning om hun idee of sociale project goed op de rails te zetten. Daarvoor bieden wij korte en langere trajecten op maat waar initiatiefnemers kosteloos gebruik van kunnen maken.”

De vragen die via de helpdesk binnenkomen geven ASK Overijssel een goed beeld van de behoefte die er leeft op het gebied van sociale kwaliteit. “De kennis en ervaringen ‘uit het veld’  willen we delen en verspreiden via een open netwerk, zodat andere projecten er makkelijk hun voordeel mee kunnen doen. Dit open netwerk krijgt in het najaar gestalte door middel van een online platform. Tot die tijd kunnen mensen terecht bij de Helpdesk (0900-1401) of op de website www.askoverijssel.nl als het gaat om het stroomlijnen van processen, hulp bij financieringsaanvragen, werving van vrijwilligers of marketing -en communicatieadvies.

ASK Overijssel wordt mede ondersteund door de provincie Overijssel.

 

 

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten