Stadsrandenvisie gemeente Steenwijkerland: iedereen doet mee!

22 januari 2014

De gemeente Steenwijkerland maakt samen met de lokale bevolking een visie voor de toekomst van de stadsranden van Vollenhove en Blokzijl. Daarbij spelen vragen als welke ontwikkelingen gestimuleerd moeten worden en aan welke bedreigingen het hoofd moet worden geboden. Aan Stimuland is gevraagd ervoor te zorgen dat de visie zoveel mogelijk gevormd wordt door ideeën uit de steden zelf. Een taak die ons op het lijf geschreven is. Door verschillende lokale ideeën en partijen aan elkaar te verbinden, zorgen wij ervoor dat het echt visies voor en door Blokzijl en Vollenhove worden. Kortom: iedereen doet mee!

Stimuland vindt het belangrijk om zo veel mogelijk partijen te betrekken bij een belangrijk thema als leefbaarheid op het platteland. Het landelijk gebied is immers van ons allemaal: jongeren, volwassenen, bedrijven, overheden, sportverenigingen, plaatselijk belangen, noem maar op. Naast min of meer gebruikelijke doelgroepen als ondernemers, ouderen en het plaatselijk belang worden ook minder voor de hand liggende groepen uitgedaagd om mee te denken. Zo maakten bovenbouwleerlingen van OBS De Rolpaal in Blokzijl in het kader van het Steenwijkerlander project tijdens een interactieve sessie kennis met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Blokzijl. Papier, verschillende kleuren stickers, creatieve ideeën: de kinderen haalden alles uit de kast. Bovenbouwleerlingen van de andere basisscholen in Blokzijl en Vollenhove denken ook mee over de stadsrandenvisie van deze steden. Dat resulteert in alle opzichten ongetwijfeld in vernieuwende, kleurrijke suggesties. De jeugd heeft de toekomst, is het niet?


« Bekijk alle nieuwsberichten