Slotbijeenkomst Wie zorgt er later voor jou? op 17 januari 2019

17 december 2018

Hoe krijg en houd ik geld voor mijn zorginitiatief?

Hoe komen we aan structurele financiering voor ons zorgproject of onze dorpsverbinder? Kunnen we langlopende contracten aanbieden en iemand in dienst nemen of is het verstandiger met een zzp’er te werken? In hoeverre zijn verzekeringsmaatschappijen en/of zorgverzekeraars bereid te investeren als de informele zorg door burgers zelf geregeld wordt? Vragen die burgerinitiatieven bezighouden. Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de slotbijeenkomst van het project ‘Wie zorgt er later voor jou?’ op 17 januari 2019. Kom ook!

Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de binnen dit project samenwerkende partijen de resultaten van het project onder het motto ‘Zelf zorgen in eigen dorp en wijk, het kan!’. Het door de provincie Overijssel gefinancierde project ‘Wie zorgt er later voor jou?’ is twee jaar geleden gestart vanuit de behoefte van zes gemeenten om lokale zorginitiatieven beter te faciliteren en stimuleren. De uitvoering van het project is een samenwerking geweest tussen de OVKK, KNHM, Dorpseigenzorg en Stimuland.

Naast de presentatie van de opbrengst van dit project wordt ook  de uitgave ‘Overijsselse Zorgdorpen – bouwen aan oplossingen in zorgzame dorpen’ uitgereikt. Daarnaast vertellen actieve burgerinitiatieven over hun ervaringen en geven zij praktische tips. Kortom, een interessante bijeenkomst!

Leerkring dorpsondersteuner
Naast ondersteuning van zorginitiatieven was het over en weer leren een belangrijk onderdeel binnen  het project ‘Wie zorgt er later voor jou’. Zo kwam er het verzoek een cursus op te zetten voor dorpsondersteuners (ook wel dorpsregisseur of dorpsverbinder genoemd). De dorpsondersteuner  is een nieuwe, uitdagende functie die ontstaat als gevolg van de veranderingen in de zorg en de wens van bewonersinitiatieven om zelf de regie te nemen over welzijn, zorg en zorg-wonen in eigen buurt. Lees hier meer over de Leerkring die onlangs georganiseerd werd.

Locatie en aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 – 20.00 uur in Inloophuis SOO, Haven Oost 21 in Ommen. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@stimuland.nl.
Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

Meer weten?
Binnen het project Wie zorgt er later voor jou? werkten de gemeente Deventer, Ommen, Hardenberg, Zwartewaterland en Hof van Twente, Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), Dorpseigen zorg, provincie Overijssel en Stimuland nauw met elkaar samen. Onlangs  Wil je meer weten? Bel of mail naar Renske de Man via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten