Slotbijeenkomst ‘Wie zorgt er later voor jou?’

28 januari 2019

Twee jaar lang hebben zes gemeenten, actieve bewoners en de ondersteunende partijen OVKK, KNHM foundation en Stimuland zich ingezet voor het versterken en ontwikkelen van lokale zorginitiatieven. Veel is in gang gezet, veel is geleerd. Zo is bijvoorbeeld de rol van dorpsverbinder uitgewerkt, het hoe en waarom van een goede wijkanalyse en het combineren van wonen en zorg aan de orde geweest. Tijdens de slotbijeenkomst is geëvalueerd en extra aandacht besteed aan financiering van zorginitiatieven.

Veel animo
Ruim vijftig betrokkenen verzamelden zich op 17 januari in het Landgoedcentrum Vilsteren. Tijdens deze bijeenkomst blikten zij samen terug op het tweejarige project Wie zorgt er later voor jou. Daarnaast werd ook inhoudelijk extra aandacht besteed aan het onderwerp ‘geld’ voor zorginitiatieven. Financiering voor zorginitiatieven is op verschillende manieren te vinden. Zo heeft bijvoorbeeld het Sociaal Ontmoetingscentrum in Ommen vooral kunnen starten door de inzet van vrijwilligers en de vele giften van lokale ondernemers. Op deze manier is een compleet pand opgeknapt en ingericht en zijn al meerdere activiteiten georganiseerd.

De wereld van het grote geld
Wim van Rijswijk, van Stichting Maatschappelijk Financieren, nam de aanwezigen mee in de wereld van het ‘grote geld’. Op de kapitaalmarkt zijn er fondsen die hun geld ergens veilig willen parkeren. Als de gemeente garant staat, kan een investering in een maatschappelijk initiatief heel voordelig voor de verschillende partijen zijn. Het fonds hoeft haar geld niet tegen betaling bij de Europese Centrale Bank te stallen. Het maatschappelijk initiatief krijgt een lening met extreem lage rente (lager dan de reguliere banken kunnen bieden). En de gemeente krijgt een maatschappelijke voorziening erbij. Een win-win situatie dus.

Raadpleeg je 4D-makelaar
Naast giften en leningen zijn er ook allerlei subsidies en fondsen. Karola Schröder legde uit dat zij als 4D-makelaar met veel initiatieven contact heeft en ook goed de wegen kent richting subsidies en fondsen. In elke regio in Overijssel is een 4D-makelaar die je als initiatiefnemer kan raadplegen. De 4D-makelaars maken onderdeel uit van de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel heeft ontwikkeld. Met deze aanpak kan jouw sociale initiatief tot bloei komen. Kijk wie voor jouw regio de 4D-makelaar is.

Hoe kom je aan geld voor je initiatief?
De maand februari staat bij de 4D-aanpak in het teken van fondsenwerving. De hele maand kun je online al je financieringsvragen stellen op www.askoverijssel.nl. Je krijgt dan op werkdagen binnen 24 uur antwoord van ervaren fondsenwervers.  Meer weten? Lees de flyer van de speciale 4D fondsenwervingsactie.

Nederland zorgt voor elkaar
Ervaringsdeskundige Evert van Schoonhoven heeft in zijn stadje Ravenstein (Brabant) met actieve bewoners (“we noemen ze expliciet geen vrijwilligers”) een zorgcoöperatie opgericht. Hierbij kwamen meerdere geldstromen samen; solidariteitsheffing, Wmo-subsidies en zorggelden. Verschillende zorginitiatieven hebben landelijk de handen ineengeslagen tot ‘Nederland zorgt voor elkaar’, om ook voor de grote zorgpartijen en de ministeries een serieuze gesprekspartner te zijn. De ontwikkeling van lokale initiatieven zal immers zeker niet minder worden!

Nieuwe norm
Deze trend ziet ook wethouder Jan Jaap Kolkman van Deventer. Zijn gemeente was vol overtuiging de penvoerder van het project; zij vroegen namens de andere deelnemende gemeentes de subsidie aan bij de provincie Overijssel. Hij ziet ook dat actieve bewoners steeds vaker het roer in eigen handen nemen met goede ideeën. Dit is wennen voor gemeenten, maar er kan veel. Hij riep de aanwezigen dan ook op om hun goede werkzaamheden voort te zetten; over niet al te lange tijd zijn deze initiatiefnemers niet meer de koplopers maar de norm.

Ondersteuning zorginitiatieven blijft
Thea ten Have sloot de avond namens Stimuland af met het samenvatten van de lessen die geleerd zijn uit het project en bedankte  alle initiatiefnemers, deelnemende gemeenten en het projectteam. De samenwerkende partijen OVKK, KNHM foundation en Stimuland blijven zich inzetten voor zorginitiatieven, dus zoek vooral contact bij vragen en goede ideeën!

Meer weten
Wil je meer weten over het project of de slotbijeenkomst Wie zorgt er later voor jou? Of ben je betrokken bij een zorginitiatief en zoek je ondersteuning of iemand om mee te sparren? Neem contact op met Renske de Man via rdeman@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten