Scan leefbare wijken, ook iets voor uw wijk / gemeente?

22 juli 2016

 

Wethouder Loes Stokkers in gesprek met bewoners van Haaksbergen

Bewoners hebben zelf vaak heel goede en creatieve oplossingen om de leefbaarheid van hun wijk te verbeteren. In samenwerking met de gemeente kunnen die vervolgens snel uitgevoerd worden. 

Scan Leefbare Wijken is een instrument dat de provincie Overijssel beschikbaar stelt met als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige woon- en werkomgeving. Vanuit een wijkgerichte, duurzame insteek, geeft de scan inzicht in het welbevinden van de inwoners en gebruikers van de wijk. Deze scan wordt ingezet op die plekken waar bewoners en gebruikers (milieu)hinder ondervinden van bedrijfsactiviteiten, autoverkeer, spoor, etc.

Samen met de inwoners en gebruikers is, in interactieve sessies, de leefkwaliteit van de wijk onder de loep genomen en zijn oplossingen bedacht. De oplossingen zijn doorvertaald naar haalbare en betaalbare maatregelen waar gemeente, burgers en bedrijven een bijdrage aan leveren. Deze maatregelen hebben tot doel de beleefde (milieu)hinder positief te beïnvloeden. En dit heeft mooie dingen opgeleverd!

De scan is al uitgevoerd in Enschede, Hengelo en Deventer, en recent in Haaksbergen. In Haaksbergen is samen met de bewoners van de wijken ’t Wolferink, Centrum ZW en Zienesch de beleving van de milieukwaliteit en leefbaarheid van de wijken in kaart gebracht.  Daarbij kwamen met name bruikbare suggesties naar voren om de overlast van het (vracht)verkeer in de wijk en nabijgelegen bedrijventerrein terug te dringen.

De scan kan dit jaar nog eenmaal uitgevoerd worden, door Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel, met ondersteuning van de provincie Overijssel. Wilt u meer informatie of heeft uw gemeente ook interesse in de scan Leefbare wijken? Neem dan contact op met:

Stimuland - Harry Roetert T (0529) 47 81 80  of
NMO - Loet van der Heijden T  (038)  425 09 78.


« Bekijk alle nieuwsberichten