Samenwerking burgerinitiatieven met bedrijven, overheden en instellingen: 1+1=3!

25 februari 2016

Burgerinitiatieven spelen een steeds grotere rol in de samenleving. De toegevoegde waarde voor de maatschappij wordt nog groter als bedrijven, overheden en instellingen nauwer met burgerinitiatieven samenwerken, en andersom. Als bedrijven, overheden en instellingen een product of dienst ontwikkelen waar burgerinitiatieven behoefte aan hebben, wordt niet alleen het burgerinitiatief hier sterker van. Het aanbod verbetert hiermee ook. Burgerinitiatieven kunnen op hun beurt het product of de dienst promoten bij een grotere groep geïnteresseerden en zo de afzetmarkt voor het bedrijf, de overheid of de instelling vergroten.

Doorgroeien naar burgeronderneming
Door samen op te trekken, ontstaan nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten, maar mogelijk ook nieuwe financieringsmogelijkheden. Het biedt burgerinitiatieven de mogelijkheid om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren waardoor zij door kunnen groeien van burgerinitiatief naar burgeronderneming die haar eigen geld verdient.

Ervaringen opgedaan met Innovatiekring
Om productontwikkeling voor burgerinitiatieven op gang te brengen organiseerden Stimuland en AT Osborne, met ondersteuning van de provincie Overijssel in 2015 een innovatiekring met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven, bedrijven en overheden uit de Provincie Overijssel. Dat leverde waardevolle nieuwe inzichten en zelfs een nieuw concept op. Meer weten? Lees het verslag hier.

Meer weten?
Bent u met uw burgerinitiatief ook op zoek naar mogelijkheden om samen te werken met bedrijven, overheden en instellingen? Wij stellen onze kennis en ons netwerk graag aan u ter beschikking. Neem contact op met Imke Bardoel via info@stimuland.nl of bel met (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten