Samen werken aan toekomstbestendige buurtschappen

9 april 2015

De Stichting Maarkels Landschap zet zich in voor het behoud en het versterken van streekeigen bebouwing en landschap in Markelo. Zij constateert dat met betrekking tot wonen, zorg en landschap allerlei uitdagingen op het gebied af komen. Om onze uitgebreide kennis op het gebied van leefbaarheid, natuur en platteland heeft de stichting aan ons gevraagd om hier met hen èn met de buurtschappen mee aan de slag te gaan. In twee buurtschappen, Herike-Elsen en Markelose Broek, wordt er inmiddels hard gewerkt. 

Leefbaarheid en landschap aan elkaar koppelen
De buurtschappen organiseerden in maart een avond waarvoor ze zelf de thema’s bepaalden. Renske de Man tekende namens Stimuland voor de begeleiding van de avond. De opkomst was goed en er zijn veel waardevolle ideeën en standpunten uitgewisseld. Jan ten Tije, opdrachtgever namens Stichting Maarkels Landschap, vertelt: “Onze stichting streeft naar behoud en ontwikkeling van ons mooie streekeigen landschap. Daarbij weten we dat het landschap door en voor mensen gemaakt is en wordt. We werken dan ook zoveel mogelijk samen met de mensen die er wonen en werken. Daarom hebben we dit project samen met Stimuland opgezet. Leefbaarheid en landschap aan elkaar koppelen als het kan. We zijn blij dat we subsidie hebben gekregen van de provincie. En helemaal mooi dat de twee avonden in Markelosebroek en Elsen-Herike zo druk bezocht werden. Met dit enthousiasme en de ideeën die naar voren zijn gebracht, weet ik zeker dat de buurtschappen een en ander op touw kunnen zetten. Wat mij betreft dus een geslaagde start."

Hoe omgaan met leegstaand agrarisch vastgoed
Eind maart  zijn in een overleg met (een afvaardiging van) de besturen van de buurtschappen en Stichting Maarkels Landschap de overkoepelende thema’s bepaald. Als vervolg hierop worden er in Herike-Elsen en Markelose Broek opnieuw avonden belegd om met elkaar te brainstormen en over te gaan naar projecten- en/of werkgroepen. Een belangrijke vraag die in beide buurtschappen speelt, is hoe om te gaan met leegstaand agrarisch vastgoed. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het dusdanig inrichten van het erf, dat men er met drie generaties kan wonen. Dat is niet alleen goed voor bedrijfsopvolging, maar ook voor de hulp aan grootouders en de opvang van kleinkinderen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak in Herike-Elsen en Markelosebroek? Of wat Stimuland voor uw dorp of buurtschap kan betekenen? Neem contact op met Renske de Man via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten