Samen pionieren in zorginitiatieven

22 mei 2017

Vanuit het project 'Wie zorgt er later voor jou?' worden gemeenten en zorginitiatieven ondersteund om zorg en welzijn lokaal te ontwikkelen en faciliteren. Medio mei kwamen de deelnemende gemeenten bijeen in het gemeenschapscentrum 'de Driester' aan de Kamperzeedijk (gemeente Zwartewaterland). Tijdens deze bijeenkomst deelden zij hun zoektocht met elkaar.

Hoe maak je bijvoorbeeld de bijdrage van informele zorg meet- en zichtbaar? Hoe zorg je dat zorginitiatieven niet verzanden in de verschillende 'kokers' binnen een gemeente? En welke creatieve manieren zijn er om woonzorg-voorzieningen te financieren? Naast deze 'zorgen' wordt er gelukkig ook al heel veel positief, uitvoerend gezorgd in de provincie.

Volop inspiratie
Mooie voorbeelden uit de deelnemende gemeenten kwamen aan bod; van een woon-zorgproject in Hengevelde, een makelaarsfunctie in een stadswijk van Deventer tot een samenwerking tussen kerken op het gebied van zorg in Genemuiden. Ook op de vergaderlocatie aan de Kamperzeedijk is een mooi zorginitiatief gaande. Actieve bewoonsters met een groot hart verzorgen maaltijden voor zieke dorpsbewoners die dit (tijdelijk) niet meer zelf kunnen. Met een gedegen organisatie en vooral veel medemenselijkheid weten zij zo individuen en gezinnen door een lastige periode te helpen. En dat het de kwaliteit van het eten zeer goed is bewezen de dames met een heerlijke lunch aan het eind van de bijeenkomst.

Nauwe samenwerking
Binnen het project 'Wie zorgt er later voor jou' zijn we samen met Dorpseigenzorg, OVKK en KNHM in zes Overijsselse gemeenten aan de slag om kleinschalige zorginitiatieven op het gebied van zorg en welzijn te faciliteren en te experimenteren hoe de ondersteuning het beste vormgegeven kan worden. Daarnaast zetten we binnen dit project in op kennisdeling tussen de gemeenten en tussen de zorginitiatieven onderling.

Meer weten?
Het project 'Wie zorgt er later voor jou' valt  onder de provinciale tenderregeling Wmo. Met deze regeling ondersteunt de provincie Overijssel gemeenten in het versterken van hun inzet op het gebied van de Wmo. Vernieuwing en samenwerking zijn hierin belangrijke onderwerpen. Wil je meer weten? Neem contact op met Renske de Man via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten