Samen maken we Twente sterker

17 december 2018

“Wij geloven in een duurzame, sterke en eerlijke samenleving waar jij en ik welkom zijn! Doe je mee? Zo startte onze droom. In Twente hebben meerdere burgerinitiatieven elkaar gevonden en samen een coöperatie gevormd: Twentse Noabers. Niet om weer een organisatie te bouwen, wel om netwerk, kennis en kunde met elkaar te delen. Daar ligt mijn passie. Ik geloof in de kracht van de samenleving, de bottom-up benadering”, aldus Lidy Noorman, 4D-makelaar in Zuidwest-Twente.

Durven, Delen, Denken en Doen
Maar dat kunnen, en willen, burgerinitiatieven vaak niet alleen. Het zoeken en vinden van de juiste partners om dromen te verwezenlijken is niet een vanzelfsprekendheid. Hoe mooi is het dan dat de 4D-makelaars in Overijssel, een initiatief van Stimuland, hulp kunnen bieden. 4D staat voor Durven, Delen, Denken en Doen. In Overijssel zijn vijf 4D-makelaars, in Zuidwest-Twente mag ik dat zijn. Onder Zuidwest-Twente vallen de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden.

Samenwerken en samen werken
Mijn ervaring is dat veel initiatieven gebaat zijn bij gelijkgestemden en een goed netwerk. Dat bieden we in Twente via Twentse Noabers. De leden, maar ook het bestuur en partners van Twentse Noabers willen op basis van gelijkwaardigheid en eerlijke samenwerking elkaar verder brengen. In de 4D-aanpak, ontwikkeld door Stimuland, bouwen we met het team Sociale Kwaliteit van provincie Overijssel verder aan het vergroten en versterken van het netwerk en het uitwisselen van ervaringen.

Verdienmodellen
Het vinden van structureel geld voor je initiatief is en blijft heel lastig, daarom stimuleren we ook het ondernemerschap. Welke ‘verdienmodellen’ heb jij in gedachten voor jouw initiatief? Vaak kan een startbedrag en netwerk helpen om een initiatief van de grond te krijgen, maar je moet natuurlijk ook verder kijken. De overheid en maatschappelijke organisaties zijn nodig om een structurele voorziening helpen te realiseren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, laten we dan ook samen kijken naar maatschappelijke vraagstukken en wie wat kan bijdragen aan het oplossen ervan.

Minicongres: leren van en met elkaar
Er is al veel kennis en een groot netwerk van burgerinitiatieven in Overijssel, toch weten ze elkaar niet altijd te vinden.  We werken er hard aan om dat te verbeteren. In februari organiseren we daarom in Twente een minicongres. De samenwerking tussen burgerinitiatieven, overheid en het maatschappelijk veld staat tijdens dit congres centraal. Hoe vinden we elkaar, hoe delen we kennis en wat hebben we nog nodig? Vraagstukken waar we met elkaar een bijdrage aan kunnen leveren. Iedereen is welkom! Kennisdelen is belangrijk:wij willen samen werken aan het oplossen  van nieuwe vraagstukken in de samenleving. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Eigen burgerinitiatief
Als professional in het welzijnswerk heb ik in de afgelopen 20 jaar veel gezien en geleerd. Verschillende initiatieven heb ik verder mogen brengen. Wat een geweldige energie zit er in de samenleving! Maar dan, dan ben je zelf burger met een eigen initiatief. Geloof mij, dat voelt toch ineens heel anders. Twentse Noabers is geboren in mijn hart en ik ben trots opwat er nu staat. Maar ik ben vooral trots omdat we het samen gedaan hebben. We hebben grenzen verkend en veel geleerd. Kregen hulp uit onverwachte hoek van mensen die mee willen doen en samen verder bouwen aan een sterker Twente. Aan den lijve heb ik ervaren hoe moeilijk het is om met een burgerinitiatief een gelijkwaardige positie in te mogen nemen. En toch is het ons gelukt. Die kennis heeft mij verrijkt, sterker gemaakt en ook mijn kijk op deze mooie wereld gevormd. Die ervaring deel ik als 4D-makelaar graag met andere initiatiefnemers.

Doe ook mee!
Bewoners met ideeën om de samenleving mooier en beter te maken, professionals die werken met burgerinitiatieven, ambtenaren met passie voor de samenleving, iedereen met geweldige ideeën voor een sterkere samenleving in Zuidwest-Twente spreekt Lidy graag. Bel of mail haar op 06 – 42 45 31 26 of info@twentsenoabers.nl of kijk op www.stimuland.nl/4d. Samen maken we Overijssel sterker!


« Bekijk alle nieuwsberichten