Sallandse boeren in de zonnepanelen

17 maart 2014

via bemiddeling Stimuland, ondersteuning LTO Salland en gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer

In augustus 2013 stelde LEADER een nieuwe subsidieregeling open voor het installeren van zonnepanelen op agrarische bedrijven. Stimuland polste bij verschillende Overijsselse gemeenten of er interesse was om op te treden als cofinancier, een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de LEADER-subsidie. De gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer toonden zich bereid om mee te financieren. In samenwerking met LTO  Salland kon Stimuland met succes een aanvraag namens 45 Sallandse agrariërs indienen. Stimuland begeleidde als onafhankelijke partij niet alleen de subsidieaanvraag, maar ook  het gezamenlijke inkoopproces. De betrokken agrariërs selecteerden onlangs twee leveranciers die nog deze zomer 4.000 zonnepanelen gaan plaatsen, samen goed voor een vermogen van 1 megawatt.  De panelen kunnen een hoeveelheid stroom opwekken die genoeg is voor ruim 250 woningen. 

In de afgelopen drie jaar begeleidde Stimuland in samenwerking met verschillende Overijsselse gemeenten het inkoopproces van 16.000 zonnepanelen bij 200 Overijsselse agrarische ondernemers. Samen zijn deze installaties goed voor een vermogen van 4 megawatt. Hiermee is Stimuland volgens Harry Roetert, projectmanager bij Stimuland en vanuit die hoedanigheid bij het Sallandse zonne-energieproject betrokken, het grootste collectief in Overijssel.

Betrokken en daadkrachtige gemeenten
“De gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer reageerden adequaat op onze vraag om op te treden als cofinancier. Door onze goede contacten op het Overijsselse platteland én de inzet van LTO Salland, wisten wij dat er behoorlijk wat agrariërs in Salland waren die mee wilden doen aan deze regeling. Alle drie de gemeenten hechten veel waarde aan het verduurzamen van de samenleving. Het optreden als cofinancier sluit goed aan bij het beleid van de betrokken gemeenten, waardoor we in relatief korte tijd de handen in Salland op elkaar kregen. Dat dit zo snel lukte, zegt wat over de betrokkenheid en daadkracht van de betrokken gemeenten op het gebied van duurzaamheid. Maar het succes is ook zeker te danken aan de nauwe samenwerking met Leader, LTO Salland en de Kracht van Salland (het samenwerkingsverband van de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer). Wij hebben een aanzet gegeven voor dit project, maar de ondernemers, gemeenten en Leader hebben het goedgekeurd om deze samenwerking zo op te zetten teneinde de enorme hoeveelheid subsidie te regelen. Een mooi bewijs dat goede samenwerking loont!”

Rendabel investeren in zonnepanelen
Stimuland richt zich bij zonne-energieprojecten vooral op middelgrote agrarische bedrijven met een verbruik van gemiddeld 45.000 kWh per jaar. “De markt is volop in beweging. Bij de huidige prijs is het opwekken van zonne-energie zonder subsidie alleen rendabel voor particulieren en kleine bedrijven tot circa 20.000 kWh/jaar. Voor grote bedrijven die meer dan 50.000 kWh/jaar verbruiken, blijft het rendement ook de komende jaren nog te laag”, aldus Roetert. Stimuland richt zich dan ook vooral op collectieven van agrarische bedrijven met een stroomverbuik van 25.000 – 50.000 kWh per jaar. Roetert: “Uit ervaring weten we dat bij deze doelgroep een beperkte investeringssubsidie voldoende is om de terugverdientijd te verlagen naar een acceptabele 5-8 jaar. Dan is het draagvlak groot en gaat een deel van de ondernemers zelfs voor eigen rekening nog extra panelen aanschaffen. Dat is een mooi bij-effect van de subsidieregeling. Er gaat overigens ook vaak een olievlekwerking van uit: zien is geloven. Bovendien kan een subsidieregeling op zonnepanelen ook de asbestsanering op landbouwdaken versnellen.”

Scherpe prijzen
Een van de voordelen van het inschakelen van Stimuland voor het begeleiden van collectieve inkoop van zonnepanelen is dat zij leverancier-onafhankelijk is. Het enige doel dat Stimuland bij dit soort projecten heeft, is het realiseren van de beste prijs-kwaliteitprestatie voor de betrokken agrarische ondernemers. Door voorselectie en koppeling met subsidie is, zodra de subsidie is goedgekeurd, de investering gegarandeerd. Hierdoor hebben leveranciers minder acquisitiekosten en kunnen zij een scherpe prijs offreren. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat Stimuland bij dit soort subsidieprojecten altijd werkt met een regionale insteek. De bedrijven van agrarische ondernemers die meedoen, liggen dan ook vaak dicht bij elkaar in de buurt. Hierdoor kunnen leveranciers hun mensen en apparatuur efficiënt inzetten waardoor de installatiekosten minimaal zijn. Het inkoopvoordeel loopt hierdoor op naar 15-20% en dat is voor de agrarische bedrijven natuurlijk snel verdiend. 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten