Rietlandruil Weerribben-Wieden boekt eerste succes

11 september 2013

Als onafhankelijke kavelruilcoördinator voerde Stimuland, dé partij als het gaat om plattelandsontwikkeling in Oost-Nederland, in de afgelopen maanden met 25 riettelers uit de Weerribben-Wieden gesprekken over het op vrijwillige basis ruilen van rietpercelen. Onlangs werd het eerste succes geboekt: de eerste ruiling kwam tot stand tussen de heren Ziel en Veenstra. Na de ruil profiteren beide telers van een kortere reistijd naar hun percelen. Dat betekent voor beiden minder kosten dus meer winst.


26 hectare ruilgrond

Er is veel animo voor het ruilproject. Van de 25 riettelers die kavelruilcoördinator Egbert Wever namens Stimuland in de afgelopen maanden sprak, hebben er 23 aangegeven aan het ruilproject mee te willen doen. Samen brengen zij 26 hectare grond in. Jeroen Ziel, die bij de eerste ruil ruim drie hectare grond ruilde voor twee hectare van Ronnie Veenstra, vertelt: “Ik kende Ronnie al langer omdat een van zijn percelen naast dat van mij lag. Ronnie heeft zijn materieel er op afgestemd om percelen via water te bereiken. Hij kan daar makkelijker bij komen dan ik. Ik heb de voorkeur voor een perceel dat ik per weg kan benaderen. Dat scheelt me veel tijd en kosten. Het kavelruilproject was een moment bij uitstek om te kijken of hij en ik percelen konden ruilen. Het mooie van dit ruilproject is het behoud van meerjarige pacht. Tegenwoordig geeft Staatsbosbeheer alleen nog maar kortdurende, geliberaliseerde pacht uit. Door het behoud van meerjarige pacht, hebben we de garantie dat we het land kunnen blijven pachten zo lang we willen.”

 

Puzzelwerk

Volgens Wever staat er binnenkort nog een tweede ruiling aan te komen. Dit betreft eveneens een ruil tussen twee riettelers. Het gaat in dit geval om twee hectare grond bestaande uit veel kleine deelpercelen. De versnippering brengt in de afhandeling van deze ruil veel administratief werk met zich mee waardoor er wat meer tijd overheen gaat dan de ruil tussen Ziel en Veenstra. “De door de overige 19 riettelers ingebrachte ruilgrond biedt nog volop mogelijkheden om ruilingen tot stand te brengen. Het betreft dan ruilingen waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn. Dat vereist wat meer puzzelwerk en afstemming met betrokkenen, maar dat maakt dit werk juist zo interessant”, aldus Wever. 

 

Rietimpuls

Het vrijwillige kavelruilproject Weerribben-Wieden maakt onderdeel uit van de zogenaamde rietimpuls. Hierin werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, waterschap Reest en Wieden en de rietsector nauw met elkaar samen om de rietsector duurzaam in stand te houden en natuurdoelen in het kader van Natura2000 te realiseren. 


« Bekijk alle nieuwsberichten