Reflectieverslag Overheidsparticipatie en burgerkracht (OPBK): de volgende stap

24 april 2018

Het project OPBK verbond veertien Overijsselse gemeenten in hun zoektocht naar een betere samenwerking met inwoners die ideeën hebben over hoe hun dorp, kern, stad of regio leefbaarder kan worden. Vooral in plattelandsgebieden is dit een actueel en belangrijk onderwerp. Als kleinere kernen hun leefbaarheid op peil willen houden, moeten zij tegemoetkomen aan de eisen van hun eigen inwoners. Dat kan alleen wanneer de inwoners kunnen samenwerken met lokale overheden om hun daadkracht en oplossingsgerichtheid naar een hoger niveau te tillen.

Veertien Overijsselse gemeenten hebben de afgelopen twee jaar in samenwerking met Stimuland en Arcon hard gewerkt aan het door de provincie Overijssel medegefinancierde project “Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap” (OPBK). Er zijn intern en extern stappen gezet naar een nieuwe overheid-burger-relatie. In opdracht van Stimuland schreef Mark Nijland een inhoudelijk verslag over het project,  als aanvulling op de formele verantwoording. Het verslag geeft inzicht in hoe het onderwerp overheidsparticipatie zich in de praktijk ontwikkelt en wat de huidige aandachtspunten zijn. Stuur een mail aan lotten@stimuland.nl en je krijgt het verslag toegezonden.


« Bekijk alle nieuwsberichten