Rapportage over de ruimtelijke gevolgen van het afschaffen van het melkquotum in Twente

1 juli 2014

In onze nieuwsbrief van maart 2014 heeft u kunnen lezen over het onderzoek van Lotte Ensink, vierdejaarsstudent Ruimtelijke ordening & Planologie bij Saxion in Deventer. Voor haar afstudeeropdracht heeft Lotte onderzocht wat de ruimtelijke gevolgen zijn van het afschaffen van het melkquotum in Twente. Lotte heeft het onderzoek inmiddels afgerond en de uitkomsten verwoord in een rapportage. Als u meegewerkt heeft aan dit onderzoek, dan kunt u deze rapportage opvragen bij Stimuland. Stuur daarvoor een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten