Project Smart Grass Production in samenwerking met Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt

19 april 2017

Samen met het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt startte Stimuland onlangs met het project Smart Grass Production. In dit project nemen jonge melkveehouders de bodem- en waterkwaliteit onder de loep en doen ze ervaringen op rondom precisiebemesting op de Gelderse Rivierklei. Het doel? Tegen minimale milieubelasting zoveel mogelijk ruwvoer produceren met een juiste samenstelling qua mineralen, structuur en energie, opdat een gesloten mineralenkringloop kan ontstaan. 

Twee fases
De komende drie jaar voeren afstudeerders van HAS Hogeschool de onderzoeken uit in nauwe samenwerking met Barenbrug BV en het Netwerk Smart Fertilization. Het project, mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland voor de ontwikkeling van innovatieve concepten, bestaat uit twee fases. In het eerste jaar vinden de onderzoeken plaats op Hoeve Boveneind in Herwijnen, het praktijk leerbedrijf van HAS Hogeschool. Na dit jaar breidt het project zich uit naar de percelen van jonge melkveehouders uit het gebied. Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal in dit project. Maandelijks zitten boeren en samenwerkingspartners met elkaar om tafel.

Dag van Hoeve Boveneind
Jaarlijks vindt de Dag van Hoeve Boveneind plaats, dit jaar op 15 september. Tijdens deze netwerk- en inspiratiedag geven sprekers hun visie op Smart Grass Production, worden demovelden bekeken en delen de aanwezigen opgedane ervaringen. Noteert u 15 september vast in uw agenda?

Meer weten?
Inmiddels hebben de eerste ambassadeursbijeenkomsten plaatsgevonden, zijn de eerste proefvelden aangelegd en zijn de HAS afstudeerders volop bezig met hun onderzoek. Wilt u meer weten of lezen over dit project? Bekijk de website smartgrassproduction.nl of neem een kijkje op twitter of facebook. Onze collega Ellen de Lange is ook graag bereid om een toelichting te geven. U kunt haar bereiken via info@stimuland.nl en (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten