project 'Regionale lupine als vleesvervanger' zoekt telers

13 januari 2014

In 2013 is het project ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ gestart. Binnen dit project staat het ontwikkelen en delen van kennis over het telen, oogsten en bewerken van lupine tot een hoogwaardig product voor menselijke consumptie centraal. Op basis van de ervaringen in 2013 zijn de telers, begeleiders en ketenpartijen een praktijknetwerk gestart. Samen willen zij de lupineteelt uitbreiden van 10 hectare in 2013 naar circa 100 hectare in 2014. Voor geïnteresseerde akkerbouwers wordt er in Holten op donderdagochtend 16 januari 2014 een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Onbekend maar kansrijk

Lupine is voor veel akkerbouwers nog een onbekend gewas. Het is een goede aanvulling op de bestaande vruchtwisselingsmogelijkheden en kan een goed rendement opleveren. In de markt is een duidelijke trend waarneembaar waarin consumenten vlees vervangen door hoogwaardige, eiwitrijke producten. Tegelijkertijd wil de consument steeds meer weten waar het voedsel vandaan komt en worden lokale producten hoger gewaardeerd. Op deze ontwikkelingen speelt Enkco Foodgroup met hun ‘We love nature’ Vivera-producten in. Door de samenwerking met Enkco Foodgroup is binnen het praktijknetwerk ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ sprake van een voor akkerbouwers interessant, lokaal afzetkanaal met veel groeipotentie. Deelname aan het praktijknetwerk is hierdoor voor akkerbouwers niet alleen leerzaam maar ook kansrijk.  

Gratis teeltbegeleiding

In 2013 is door een viertal deelnemers 10 hectare lupine gezaaid en geoogst op verschillende plaatsen in Overijssel. De gedroogde, geschoonde en bewerkte lupinebonen zijn door Enkco Foodgroup uit Holten verwerkt tot 100% plantaardige vleesvervangers in de Vivera ‘We love nature’ productlijn. Op basis van de ervaringen in 2013 zijn de telers, begeleiders en ketenpartijen een praktijknetwerk gestart. Samen willen zij de lupineteelt in 2014 uitbreiden naar circa 100 hectare. Dat biedt meer akkerbouwers de kans om in het praktijknetwerk te stappen en zo onder andere te profiteren van gratis teeltbegeleiding in 2014.
 

Informatiebijeenkomst

Binnen het praktijknetwerk ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ treedt Harry Roetert namens Stimuland op als procesbegeleider. “De bijeenkomst op 16 januari 2014 is bedoeld voor akkerbouwers die meer willen weten over lupineteelt en zich mogelijk aan willen sluiten bij het praktijknetwerk. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Stimuland en de andere projectpartners waaronder Enkco Foodgroup en het Louis Bolk Instituut`, aldus Roetert. Meer informatie over het praktijknetwerk of aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 16 januari 2014? Neem contact op met Stimuland via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten