Project ‘Regionale lupine als vleesvervanger’

12 februari 2014

In 2013 is het  project ‘Regionale lupine als vleesvervanger’ gestart. Binnen dit project staat het ontwikkelen en delen van kennis over het telen, oogsten en bewerken van lupine tot een hoogwaardig product voor menselijke consumptie centraal. In 2013 is door een viertal deelnemers  10 hectare lupine gezaaid en geoogst op verschillende plaatsen in Overijssel. Op 16 januari jongstleden zijn 25  belangstellende akkerbouwers die zich mogelijk als nieuwe teler aan wilden melden, uitgebreid geïnformeerd over het project en de mogelijkheden die het ze kan bieden.

Op basis van de ervaringen in 2013 zijn de telers, begeleiders en ketenpartijen een praktijknetwerk gestart. Samen willen zij de lupineteelt in 2014 uitbreiden naar circa 100 hectare. Dat biedt meer akkerbouwers de kans om in het praktijknetwerk te stappen en zo onder andere te profiteren van gratis teeltbegeleiding in 2014.

Stimuland tekent voor procesbegeleiding
Binnen dit project worden de gedroogde, geschoonde en bewerkte lupinebonen door Enkco Foodgroup uit Holten verwerkt tot 100% plantaardige vleesvervangers in de Vivera ‘We love nature’ productlijn. Onze collega Harry Roetert treedt binnen dit project op als  procesbegeleider.

Onbekend maar kansrijk
Lupine is voor veel akkerbouwers nog een onbekend gewas. Lupine is een teelt voor vochthoudende zandgronden en een goede aanvulling op de bestaande vruchtwisselingsmogelijkheden (teeltrotatie 1:5).  De teelt vraagt wel meer aandacht dan b.v. bij snijmais: mechanische onkruidbestrijding is bijna altijd noodzakelijk. Het product past in de speelt in op de toenemende groep consumenten die vlees  vervangen door eiwitrijke plantaardige producten. Tegelijkertijd wil men steeds meer weten waar het voedsel vandaan komt en worden lokale producten hoger gewaardeerd. Op deze ontwikkelingen speelt Enkco Foodgroup met hun ‘We love nature’ Vivera-producten in. Door de samenwerking met Enkco Foodgroup is binnen dit praktijknetwerk sprake van een voor akkerbouwers interessant, lokaal afzetkanaal met veel groeipotentie.

Wilt u meer weten over het praktijknetwerk of u alsnog aanmelden als teler, neem dan contact met Harry op via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten