Project ‘De toekomst is lokaal’ start met elf initiatieven

25 februari 2016

‘De toekomst is lokaal’ is een project van Overijsselse gemeenten, burgerinitiatieven, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen, onder begeleiding van Arcon en Stimuland. Het project stelt lokale initiatieven van burgers centraal waarbij specifiek gekeken wordt naar de (nieuwe) ondersteunende rollen en taken van de verschillende betrokkenen om een initiatief succesvol te laten worden. Binnen het project wordt een match gemaakt tussen lokale initiatieven en studenten van diverse Overijsselse mbo- en hbo-opleidingen. Bij de start zijn al elf initiatieven aangehaakt.

Spreiding en diversiteit
Van de elf initiatieven komen er twee uit de regio Zwolle/Kampen vijf uit Zuidwest-Twente, twee uit het Vechtdal en twee uit Noordoost-Twente. Zeven van de initiatieven hebben betrekking op maatschappelijk vastgoed (exploitatie, beheer, behoud van). Daarnaast krijgen drie initiatieven ondersteuning bij het opzetten of verbeteren van een sociale structuur of netwerkstructuur. En één initiatief krijgt ondersteuning op het gebied van digitalisering.

Leerkringen
Naast de individuele koppeling met studenten worden vier leerkringen gestart: voor initiatiefnemers, gemeenten, organisaties in zorg/welzijn en voor onderwijsinstellingen. In januari hebben we geïnventariseerd waar de behoefte ligt. Op basis hiervan maken we in maart een start  met vier leerkringen. Het eerste aandachtspunt voor de leerkringen is al helder, namelijk dat de behoefte bij lokale initiatiefnemers niet altijd in de pas loopt met de cycli in het onderwijs. Een praktisch knelpunt, dat we zeker bij de kop zullen pakken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het project ‘De toekomst is lokaal’? Neem contact op met onze collega Giny Hoogeslag via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl .

 


« Bekijk alle nieuwsberichten