Productontwikkeling voor burgerinitiatieven: Business to Community - Community to Business

27 oktober 2015

Op tientallen plekken in Nederland werken mensen in hun wijk of dorp aan energie, zorg, vervoer, voedsel, wonen, veiligheid en nog veel meer. Zij vullen de markt en de overheid aan. Zo zorgen energiecoöperaties voor meer investering in zonnepanelen en dat is goed voor de markt. Zorgcoöperaties vullen de door de gemeente betaalde thuiszorg aan door het werk van vrijwilligers en professionele krachten goed op elkaar af te stemmen. Allen bij elkaar kunnen zij een heel stevige impuls geven aan de Nederlandse economie door kosten te besparen en nieuwe inkomsten te genereren.

Burgerinitiatieven krijgen veel aandacht van overheden maar om een economische factor te worden zouden ze ook moeten gaan samenwerken met commerciële bedrijven en met instellingen. Daarvoor is het nodig om deze partijen bij elkaar te brengen en te praten over de wederzijdse behoeften, te kijken hoe er samengewerkt kan worden en te bezien aan welke producten burgerinitiatieven behoefte hebben. Als bedrijven, overheden of instellingen een product of dienst ontwikkelen voor burgerinitiatieven, business to community, dan kunnen zij daarvan sterker worden, omdat hun aanbod verbetert. Tegelijk wordt het burgerinitiatief hiervan ook sterker. Dit betekent een versterking van economie en samenleving.

Om productontwikkeling voor burgerinitiatieven op gang te brengen organiseerden Stimuland en AT Osborne, met ondersteuning van de provincie Overijssel een innovatiekring met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven, bedrijven en overheden uit de Provincie Overijssel. Begonnen we dit voorjaar met Business to Community, het is interessant om meteen een voorname les te noemen, het is ook Community to Business. Wij veronderstelden dat bedrijven hun producten kunnen toesnijden op gemeenschappen van burgers, die daardoor als gemeenschap beter gaan functioneren; B2C. Denk aan de Texelpolis, een product van verzekeraar VGZ voor leden van de zorgcoöperatie op Texel. Impliciet veronderstelden wij dat de burgers belangrijk zijn voor bedrijven om te komen tot de ontwikkeling van dit soort producten, maar we hadden daarbij nog niet het idee in gedachten van Community to Business, C2B. Nu, achteraf, is dit volstrekt helder geworden voor ons en alle deelnemers aan het traject in Overijssel.

Download hier het totale artikel.


« Bekijk alle nieuwsberichten