Prikbord Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg

30 november 2015

Voor de gemeente Hardenberg is de landbouwsector, een sector van economische betekenis. Het belang van een gezonde landbouwsector is groot, mede in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en toerisme & recreatie. Hoe kan de landbouwsector in Hardenberg een significante rol blijven vervullen? Wie gaat wat, wanneer en hoe doen? Op basis van deze en andere vragen werkt het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg gericht aan acties en een uitvoeringsagenda. De acties zijn te volgen via een online prikbord van projecten.

Ideeën voor acties en projecten die bij kunnen dragen aan plattelandsontwikkeling in Hardenberg kunnen via het online prikbord van Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg gemeld worden. De voortgang van de acties en activiteiten zijn online te volgen onder de thema’s ‘kansen voor vergroening’, ‘kennis en innovatie’ en ‘landbouw en omgeving’.

Mestverwerking opzetten
Een kernpunt van het landelijk mestbeleid is de verplichte verwerking van een deel van de mest die niet op eigen land kan worden aangewend. De huidige verwerkingscapaciteit is nog te laag. Vanuit het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg wordt gezocht naar mogelijkheden om dit op te lossen en wordt gekeken naar wat de juiste verwerkingstechnieken zijn voor de langere termijn. Hiervoor is dit najaar een excursie en discussiebijeenkomst georganiseerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe actie binnen het thema ‘kennis en innovatie’: mestverwerking opzetten. Inmiddels is er een werkgroep opgericht die de mogelijkheden voor verhoging van de mestverwerkingscapaciteit onderzoekt.

Meer weten?
Namens Stimuland maakt Wilco Pasman onderdeel uit van het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg. Meer weten over het platform en haar online prikbord? Kijk op http://platformplattelandsontwikkelinghardenberg.webs.com/.


« Bekijk alle nieuwsberichten