Prikbord Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg

6 november 2015

Hoe kan de landbouwsector in Hardenberg een significante rol blijven vervullen? Wie gaat wat, wanneer en hoe doen? Op basis van o.a. deze vragen werkt het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg gericht aan acties en een uitvoeringsagenda.

Voor de  gemeente Hardenberg is de landbouwsector, een sector van economische betekenis.
Het belang van een gezonde landbouwsector is groot, mede in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en toerisme & recreatie. Verantwoordelijk wethouder Janssen signaleert verschillende ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de landbouw. Enerzijds geven deze ontwikkelingen reden tot zorg, anderzijds bieden ze kansen. De ambitie is hiermee op een goede manier om te gaan.
De vragen die hieruit voortvloeien zijn vele. Het Platform Plattelandsontwikkeling Hardenberg werkt aan acties die via een prikbord van projecten te volgen zijn. Ideeën voor acties en projecten die bij kunnen dragen aan plattelandsontwikkeling in Hardenberg kunnen via dit prikbord ook gemeld worden. De acties zijn ondergebracht onder de thema’s ‘kansen voor vergroening’, ‘kennis en innovatie’ en ‘landbouw en omgeving’.

Activiteiten en acties zijn te volgen via het prikbord van het platform. Deze worden doorlopend geactualiseerd.

KLIK HIER VOOR HET PRIKBORD


« Bekijk alle nieuwsberichten