Pilotproject Toekomstgerichte Erven in volle gang

26 maart 2018

Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, vindt de gemeente Hof van Twente belangrijk. Voor het pilotproject Toekomstgerichte Erven in het gebied Herike-Elsen en Elsenerbroek vroeg zij aan Stimuland om erfeigenaren te helpen bij het maken of realiseren van hun plannen. Inmiddels zijn ruim 50 erfeigenaren bezocht en verder geholpen. Veel eigenaren willen zo snel mogelijk van het aanwezige asbest af, maar er zijn ook veel ideeën op het gebied bedrijfsontwikkeling, herbestemming, energieproductie en sloop.

Als eigenaar van een erf komt er veel op u af. Mogelijk hebt u overtollige bebouwing op uw erf, asbestdaken, wilt u iets met het duurzaam opwekken van energie of hebt u een (agrarisch) bedrijf waar u plannen mee heeft. Of u weet juist niet goed wat u in de toekomst met uw erf aan moet. Samen met de Provincie Overijssel startte de gemeente Hof van Twente een pilotproject in de buurtschappen Herike-Elsen en Elsenerbroek. Erfeigenaren krijgen in dit project de kans om samen met een vertrouwenspersoon van Stimuland hun erf toekomstbestendig te maken en in beeld te brengen wat daarvoor nodig is.

Vertrouwelijk
Het gesprek met de vertrouwenspersoon  van Stimuland is vrijblijvend en verplicht de erfeigenaren tot niets. In dit gesprek is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor erfeigenaren kunnen staan; , van sociaaleconomisch tot zonnepanelen. De inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een maatwerkplan voor uw erf worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Alles op tafel
De volgende stap is dat de vertrouwenspersoon en de erfeigenaar samen een zo volledig mogelijk programma opstellen, waarbij aandacht is voor alles wat voor het betreffende erf van toepassing is. Dat kan variëren van sloop van overtollige bebouwing, het verwijderen van de aanwezigheid van asbest en het inventariseren van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Ook onderwerpen over de bedrijfsvoering (doorontwikkelen of stoppen), het bepalen van richting en de sociaal- economische problematiek komt aan de orde. Erfeigenaren maken dit programma samen met de vertrouwenspersoon van Stimuland. In zijn  ‘gereedschapskist’ zitten alle mogelijke instrumenten om erfeigenaren verder te helpen. Ook de kennis van subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden wordt via de vertrouwensmanager ontsloten.

Aanvullende maatregelen
Naast deze individuele aanpak wordt in het project ook bekeken welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn. Denk hierbij aan een collectieve aanpak van asbestsanering, het gezamenlijk investeren in duurzame energie, maar bijvoorbeeld ook aan een specifieke asbestlening vanuit de gemeente. Hiermee kan de aanpak uitgroeien tot een voorbeeld voor andere gemeenten met een vergelijkbare problematiek.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het pilotproject Toekomstgerichte Erven in het gebied Herike-Elsen en Elsenerbroek? Neem dan contact opnemen met Wilco Pasman (gebiedsmanager en vertrouwenspersoon voor gemeente Hof van Twente), Harry Roetert (asbest- en energiespecialist) of  Evelien Riesmeijer (sociaal-economisch specialist). U kunt Wilco, Harry en Evelien bereiken via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten