Pilot Toekomstgerichte Erven van Stimuland in Hof van Twente werpt vruchten af

23 mei 2019

Elke gemeente in Overijssel krijgt de mogelijkheid een ervencoach aan te stellen

De samenleving heeft een vitaal platteland nodig. Een goed ontwikkeld buitengebied met een mooi landschap en ruimte voor de natuur is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving van dorpen en steden. Toekomstbestendige erven spelen hierbij een belangrijke rol. Afgelopen jaar voerde Stimuland in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente het pilotproject Toekomstgerichte Erven uit. In deze pilot hielpen ervencoaches van Stimuland particuliere, agrarische en overige erfeigenaren bij het maken en realiseren van hun plannen om het eigen erf toekomstbestendig te maken. De pilot is een doorslaand succes: op basis van deze uitkomsten heeft de provincie Overijssel besloten om de pilot in heel Overijssel uit te rollen en dat betekent dat elke gemeente de mogelijkheid krijgt om een ervencoach aan te stellen. Hendry van Ittersum en Babke Roeterdink, werkzaam bij Stimuland, zijn samen met andere ervencoaches  door de provincie Overijssel aangesteld en zullen gemeenten gaan ondersteunen in hun nieuwe rol.

Pilot Hof van Twente
Vanuit de gemeente ligt er een transitie-opgave voor het landelijk gebied: oriëntatie op de toekomst voor erven, het waarborgen en verbeteren van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Tijdens de pilot in de gemeente Hof van Twente onderhielden Hendry van Ittersum en zijn collega projectmanagers bij Stimuland in de rol als ervencoach nauw contact met de erfeigenaren in Herike-Elsen en Elsenerbroek, het pilotgebied. Zo bleek dat eigenaren veel ideeën hebben op het gebied van asbestsanering, energietransitie naar duurzame energie, sloop overtallige bebouwing, bedrijfsontwikkeling en herbestemming.  Alle doelstellingen komen samen op dezelfde erven. Deze transitie is noodzakelijk voor het bedrijfsmatig en maatschappelijk rendement in de toekomst. De afgelopen periode zijn tientallen erfeigenaren bezocht en verder geholpen door de ervencoaches van Stimuland.

Onpartijdig en verbinden
Hendry van Ittersum van Stimuland vertelt: “Ervencoaches leveren écht toegevoegde waarde. Als ervencoach ga je vanuit je rol als onpartijdig vertrouwenspersoon in gesprek met erfeigenaren. Bouwplannen, sloopplannen, erfinrichting,  toekomstperspectief, duurzame energie: aan de keukentafel maken we alles bespreekbaar. Onbevooroordeeld zoeken we naar wegen om eigenaren verder te helpen. Deze rol past perfect bij mij en mijn collega’s van Stimuland. Enerzijds omdat de roots van Stimuland op het platteland liggen en we dus letterlijk en figuurlijk de taal spreken. Anderzijds ook omdat Stimuland sinds de oprichting in 1996 een brugfunctie vervult tussen beleid en praktijk. Vanuit die brugfunctie en onze onafhankelijke positie brengen we al ruim 20 jaar overheden,  inwoners en ondernemers dichter bij elkaar. En dat werkt! Een gesprek met de ervencoach is vrijblijvend. In de gesprekken is ruimte voor het bespreken van alle mogelijke problematieken en uitdagingen waarvoor erfeigenaren kunnen staan: van sociaal-economische aspecten tot het installeren van zonnepanelen. Uiteraard wordt de inhoud van het gesprek en de uitwerking daarvan in een maatwerkplan vertrouwelijk behandeld door de ervencoach.”

Mogelijkheden in Gelderland
Van Ittersum is er trots op dat de pilot in de gemeente Hof van Twente erin heeft geresulteerd dat de provincie Overijsselse gemeenten in de gelegenheid stelt om aan de slag te gaan met een ervencoach en dat hij en zijn collega Babke Roeterdink hier een rol in mogen vervullen. “Vanuit Stimuland zien we naast Overijssel ook mogelijkheden voor andere provincies. Neem bijvoorbeeld Gelderland, daar liggen ook volop kansen zo weten we uit ervaring van onze betrokkenheid bij projecten aldaar. Wij zijn écht overtuigd van deze aanpak omdat we zien dat dit in praktijk werkt. Door op een positieve manier met de erfeigenaren in gesprek te gaan, zetten ze het proces om te komen tot een toekomstgericht erf en een verbetering van het buitengebied in gang. Een win-winsituatie voor alle partijen.”


« Bekijk alle nieuwsberichten