Participatie op stoom!

21 december 2016

Op 8 december organiseerden wij samen met Arcon en Het Oversticht een leerkring voor ambtenaren en professionals die te maken hebben met lokaal initiatief. De bijeenkomst had als titel 'Participatie op stoom!'. Ruim 50 deelnemers maakten gebruik van deze mogelijkheid om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Wilco Pasman van Stimuland en Marleen van der Linde van Arcon vertelden tijdens een ludiek voorafje, gekleed in kokskleding, over de bedoeling van de dag: komen tot ideeën die omgezet kunnen worden in projecten die mensen aanzetten tot participeren. En die ervoor zorgen dat mensen het volhouden. Hoe het vooral niet moet? Dat lieten Wilco en Marleen zien met behulp van een filmpje. Hier gingen de aanwezigen met zijn allen op door, want het is nu eenmaal gemakkelijker om te zeggen wat je niet moet doen, dan te zeggen wat je juist wél moet doen. Elke deelnemer werd gevraagd om de meest slechte oplossing op te schrijven om mensen aan te zetten om te participeren. Of om de grootste communicatieblunder hieromtrent op te schrijven. Alle briefjes werden via de snelkookpan op het toneel verzameld. Zoveel mensen, zoveel wensen, zo bleek ook tijdens deze bijeenkomst: op een briefje stond 'geen kaders stellen' en op een andere 'wel kaders stellen'.

Verschillende thema’s
Na dit plenaire onderdeel gingen de deelnemers in subgroepjes uiteen. Zij kregen de opdracht om het tegenovergestelde te gaan doen van wat er in de snelkookpan zat: om slechte oplossingen om te buigen en zo tot goede oplossingen of manieren te komen. De thema’s waar de subgroepjes over spraken, waren:
- De nieuwe rol van de raad
- De visie op dienstverlening
- Nieuwe relatie met de dorpsraad
- Participeren is maatwerk
- Het betrekken van burgers bij Omgevingswet

Receptenboekje
Aan het eind van de bijeenkomst concludeerden de aanwezigen samen dat voor een goed recept, verschillende ingrediënten nodig zijn. Iedereen brengt zijn eigen ingrediënten in. Dat bleek ook deze dag: de subgroepen kwamen tot mooie recepten als antwoord op de ingebrachte vraagstukken. De deelnemers aan de dag ontvangen binnenkort het receptenboekje van de bijeenkomst. Was u niet aanwezig, maar heeft u wel belangstelling dit ook te ontvangen? Stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten