Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap

30 maart 2016

Vanuit Overijsselse gemeenten is de wens ontstaan om van elkaar te leren, interne organisatieverandering te verdiepen en/of te versnellen, lokale initiatieven gerichter te faciliteren en te experimenteren met verschillende vormen van sturing/regie. Om hier invulling aan te geven, bundelen 14 Overijsselse gemeenten hun krachten in het project Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap. Onze collega Renske de Man treedt op als projectleider.

Delen van kennis en ervaring
In de uitvoering van het project werken collega’s van Stimuland en Arcon nauw samen met de deelnemende gemeenten. Eerder deze maand kwamen alle partijen bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen. Drie gemeenten lichtten de stand van zaken in hun gemeente toe. Er ontstond een levendige discussie, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met burgers die zelf het groen willen onderhouden. Wat moet je regelen voor aansprakelijkheid? En hoe omgaan met mensen uit de groenvoorziening die overbodig worden?

Leren van elkaar
De aanwezigen gaven elkaar tijdens de bijeenkomst veel concrete tips. De onderwerpen waar de veertien gemeenten vanuit het project mee aan de slag gaan, zijn inclusief contactpersonen in beeld gebracht. Hierdoor wordt het makkelijker om collega-ambtenaren van andere gemeenten te benaderen om eens verder door te praten over deze onderwerpen en op die manier van elkaar te leren. Ook zijn er afspraken gemaakt voor de inzet van trainingen vanuit het project. Verschillende gemeenten hebben aangegeven belangstelling te hebben om een training of bijeenkomst in hun gemeente uit te voeren. Andere gemeenten kunnen daarbij aanhaken. Ook dat versterkt het leereffect: mensen van buiten de eigen gemeente kijken soms net even iets anders tegen de materie aan, waardoor nieuwe invalshoeken en oplossingsrichtingen ontstaan.

Meer weten?
Wil je meer weten over het project Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap? Neem dan contact op met Renske de Man via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl. Er gebeurt binnen Overijssel trouwens veel op het gebied van samenspel tussen overheid en samenleving. Op zoek naar inspiratie? Lees dan bijvoorbeeld dit eens.

 

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten